Projecten en artikels van Bruno Van Zeebroeck

 • bruno

  Bruno Van Zeebroeck

  Onderzoeker
  Bruno Van Zeebroeck coördineert al meer dan 10 jaar beleidsondersteunende transport- en mobiliteitsprojecten voor regionale, nationale, federale, Europese en internationale overheden. Tot zijn werkdomein behoren het voorspellen van emissies en de reductiemogelijkheden ervan, klimaatbeleid, welvaartseffectanalyses, externe kosten en maatschappelijke kostenbatenanalyses van transportbeleid, elektrische mobiliteit… Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de grote maatschappelijke winsten die actieve mobiliteit (zoals fietsen) en lichte elektrische voertuigen (zoals elektrische fietsen) ons mobiliteitssysteem kunnen leveren. Hij behaalde een diploma handelsingenieur aan de KU Leuven, een “diplôme en affaires publiques” aan de UCL (Université Catholique de Louvain) en hij vervolledigde zijn studies met lessen in transport en milieueconomie. Hij werkte ook bij het federaal Planbureau aan de integratie van milieugegevens in de nationale rekeningen en maakte op deze basis milieu-economische analyses.
  bruno.vanzeebroeck@tmleuven.be
  +32 16 31 77 32
vrachtwagens

AEROFLEX

Aerodynamische en flexibele vrachtwagens voor de nieuwe generatie wegtransport over lange afstand.

symbool voor groene taxi

Elektrische taxi’s

Onderzoek in het kader van 'Clean Power for Taxis'.

lamp

Innovaties/oplossingen voor de transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem

Onderzoek in het kader van de Milieuverkenning 2018 van de dienst MIRA.

pendelaar met plooifiets

Evaluatie van federale klimaatmaatregelen

Evaluatie van de federale maatregelen op vlak van emissiereductie.

Bike Train Bike

BiTiBi

Naadloos energie-efficiënt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren.

Wetstraat Brussel (bron: Pixabay)

Implementatie LEZ Brussel

Advies voor begeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone.

uitlaat auto

Waals regionaal plan ter vermindering van de luchtvervuiling

Realisatie van een Waals Regionaal Plan voor de vermindering van de luchtvervuiling tegen 2030.

fietser

Objectieve behoefteanalyse-tool fietsinfrastructuur

(Her)ontwikkeling van de tool om investeringen aan de fietsinfrastructuur te prioriteren.

informatiebord busstation

Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer

Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net.

chums_coverfoto

CHUMS

Gedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen

villo deelfietsen Brussel

Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemen

Kunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?

goederentrein

Level playing field voor goederenvervoer in België

Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in België

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

Succesverhalen over transport

Succesverhalen over transport en milieu

fietstunnel

Fietsdatabank

Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland

autosnelweg

Regionale samenstelling van de voertuigvloot

Ontwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af te stemmen; Update voor COPERT5

TML312s

Veiligheidsaspecten van bandengebruik

Veiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en consumenteninformatie

fietser

Werkgelegenheidspotentieel van fietsen

Een studie over het scheppen van banen in de Europese fietssector

goederentrein scheepvaart

EMMOSS-model

Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen

fiets

Fietsen in Wallonië, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst

fietser

Fietsen in Brussel, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen

tanken auto

Milieudoelstellingen Brusselse wagenparken

Bepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieën

08.17_MIRA-S_2009

MIRA-S 2009

Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart

Evolutie transportsector 2050

Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050

goederentrein

REORIENT

Effecten van Europees spoorbeleid op goederenverkeer

veldweg

SMARTA

Pilootproject: ontwikkeling van slimme, verbonden, en gedeelde mobiliteitsoplossingen in landelijke woongebieden

parkeerbord autodelen

Innovatieve Economische Modellen

Studie Innovatieve Economische Modellen i.f.v. duurzame mobiliteit.

CO2 evolutie

Impact-analyse: verschuiving van publieke middelen naar openbaar vervoer en actieve modi

Wat is het potentieel van een verschuiving van publieke middelen naar actieve modi en openbaar vervoer?

© 2019 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign

TML gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Ok, ik accepteer cookies