Projecten en artikels van Bruno Van Zeebroeck

 • bruno

  Bruno Van Zeebroeck

  Onderzoeker
  Bruno Van Zeebroeck coördineert al meer dan 10 jaar beleidsondersteunende transport- en mobiliteitsprojecten voor regionale, nationale, federale, Europese en internationale overheden. Tot zijn werkdomein behoren het voorspellen van emissies en de reductiemogelijkheden ervan, klimaatbeleid, welvaartseffectanalyses, externe kosten en maatschappelijke kostenbatenanalyses van transportbeleid, elektrische mobiliteit… Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de grote maatschappelijke winsten die actieve mobiliteit (zoals fietsen) en lichte elektrische voertuigen (zoals elektrische fietsen) ons mobiliteitssysteem kunnen leveren. Hij behaalde een diploma handelsingenieur aan de KU Leuven, een “diplôme en affaires publiques” aan de UCL (Université Catholique de Louvain) en hij vervolledigde zijn studies met lessen in transport en milieueconomie. Hij werkte ook bij het federaal Planbureau aan de integratie van milieugegevens in de nationale rekeningen en maakte op deze basis milieu-economische analyses.
  bruno.vanzeebroeck@tmleuven.be
  +32 16 31 77 32
vrachtwagens

AEROFLEX

Aerodynamische en flexibele vrachtwagens voor de nieuwe generatie wegtransport over lange afstand.

symbool voor groene taxi

Elektrische taxi’s

Onderzoek in het kader van 'Clean Power for Taxis'.

lamp

Innovaties/oplossingen voor de transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem

Onderzoek in het kader van de Milieuverkenning 2018 van de dienst MIRA.

pendelaar met plooifiets

Evaluatie van federale klimaatmaatregelen

Evaluatie van de federale maatregelen op vlak van emissiereductie.

Bike Train Bike

BiTiBi

Naadloos energie-efficiënt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren.

Wetstraat Brussel (bron: Pixabay)

Implementatie LEZ Brussel

Advies voor begeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone.

uitlaat auto

Waals regionaal plan ter vermindering van de luchtvervuiling

Realisatie van een Waals Regionaal Plan voor de vermindering van de luchtvervuiling tegen 2030.

fietser

Objectieve behoefteanalyse-tool fietsinfrastructuur

(Her)ontwikkeling van de tool om investeringen aan de fietsinfrastructuur te prioriteren.

informatiebord busstation

Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer

Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net.

chums_coverfoto

CHUMS

Gedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen

villo deelfietsen Brussel

Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemen

Kunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?

goederentrein

Level playing field voor goederenvervoer in België

Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in België

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

fiets

Succesverhalen over transport

Succesverhalen over transport en milieu

fietstunnel

Fietsdatabank

Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland

autosnelweg

Regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Ontwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af te stemmen

TML312s

Veiligheidsaspecten van bandengebruik

Veiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en consumenteninformatie

https://pixabay.com/nl/users/mirceaianc

Werkgelegenheidspotentieel van fietsen

Een studie over het scheppen van banen in de Europese fietssector

goederentrein scheepvaart

EMMOSS-model

Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen

fiets

Fietsen in Wallonië, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst

fietser

Fietsen in Brussel, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen

tanken auto

Milieudoelstellingen Brusselse wagenparken

Bepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieën

08.31_Emissiontrading_soxnox

Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling

Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart

08.17_MIRA-S_2009

MIRA-S 2009

Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart

Evolutie transportsector 2050

Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050

Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel

TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

goederentrein

REORIENT

Effecten van Europees spoorbeleid op goederenverkeer

Economische effecten 80 km/u

Analyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen; Berekening van de kosten; Ramingen en aannames in de studie

tremovebelgie

TREMOVE België

Emissies van wegverkeer in België 1990-2030

veldweg

SMARTA

Geïnteresseerd in mobiliteit in landelijke gebieden? Registreer je voor onze webinars in juni en juli!

parkeerbord autodelen

Innovatieve Economische Modellen

Studie Innovatieve Economische Modellen i.f.v. duurzame mobiliteit.

CO2 evolutie

Impact-analyse: verschuiving van publieke middelen naar openbaar vervoer en actieve modi

Wat is het potentieel van een verschuiving van publieke middelen naar actieve modi en openbaar vervoer?

stedelijke mobiliteit

Ondersteunende studie ter evaluatie van het Urban Mobility Package

Ondersteunende studie voor de evaluatie van het 'Urban Mobility Package' en de 'European Mobility Week'.

goederentrein

Wegwerken drempels voor bundeling van goederenstromen per spoor

In kaart brengen van de fysieke en organisatorische drempels voor de bundeling van goederenstromen per spoor in Vlaanderen, en bestuderen van de haalbaarheid van een mogelijke subsidie.

Cover 'Fietsbeleid brengt op'

Maatschappelijke baten & kosten van fietsen

Toegankelijke brochure voor fietsberaad

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt

fietsdeelsysteem

TERM-rapport

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu

201081

Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel

Onderzoek naar haalbare mobiliteitsoplossingen voor Vlaanderen.

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign