Projecten en artikels van Rodric Frederix

 • rodric_website

  Rodric Frederix

  Onderzoeker
  Rodric Frederix is burgerlijk bouwkundig ingenieur. Na zijn studies behaalde hij een doctoraatstitel in de Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens zijn doctoraat specialiseerde hij zich in het schatten van de verkeersvraag in grootschalige transportnetwerken. Verder was hij betrokken in de ontwikkeling en toepassing van macroscopische verkeersmodellen om de afwikkeling van het verkeer in steden en regio’s in kaart te brengen. Hierbij deed hij ervaring op met de specifieke werking van verkeerslichten in relatie tot de afwikkeling van het verkeer. Bij TML specialiseerde hij zich verder in het ontwerpen van intelligente verkeerslichten, en ondersteunt hij de Vlaamse overheid en verschillende steden en gemeenten bij de uitrol hiervan in Vlaanderen. Daarnaast werkt hij verder aan het ontwikkelen van macroscopische verkeersmodellen voor Vlaanderen.
  rodric.frederix@tmleuven.be
  +32 16 74 51 25
logo Neujobs

NEUJOBS

Werkgelegenheid 2025: Hoe de veelvoudige veranderingen de Europese arbeidsmarkt zullen beïnvloeden

11_52

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

N76

De N76 omvormen naar een primaire weg?

trein

Economische effecten van BTW tarieven op personenvervoer

Effecten van verschillende BTW regimes in de 28 lidstaten op de markt voor personenvervoer

schema transportmodel

Ontwikkeling van een transportmodel

Ontwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model

kilometerheffing

Impact kilometerheffing vrachtwagens op Belgische voedingsindustrie

Inschatting directe kosten en economische impact van de kilometerheffing vrachtwagens op de voedingsindustrie.

Brussel - credits: Pixabay/ssalae

Dynamisch verkeersmodel Brussel

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Brussel.

netwerkkaart Antwerpen

Dynamisch verkeersmodel Antwerpen

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen.

Wegencategorisering

Ondersteuning MDVM

Dynamische verkeersmodellen capteren reistijden en files op een realistische manier en zijn daarom uitermate geschikt voor scenarioanalyses op lokaal en regionaal niveau ter ondersteuning van dynamisch verkeersmanagement.

Slachthuiskaai Hasselt

Blauwe Boulevard Hasselt

Analyse en opmaak van verkeerslichtenregeling op de Slachthuiskaai in Hasselt.

urban transport

MOMENTUM

Ontwikkelen van een toolkit voor het modelleren van opkomende vervoersmodi en – technologieën.

15092_rescale

Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden

Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens

tweedehandsmarkt1

De markt voor tweedehandswagens

Europees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens

Telraam projectbeeld

Telraam

Ontwikkeling en implementatie van crowd-sourced, automatische verkeerstellingen met low cost apparatuur.

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

 beeld: https://wegenenverkeer.be/

Ombouwen A12 tot primaire weg

TML bestudeert als deel van Team A12 de herinrichting van de A12 om de veiligheid en doorstroming voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren.

luchthaven Munchen - @Pixabay RitaE

ITACA

Het ITACA-project wil inzicht verwerven in de stimulerende en remmende factoren voor de opname van nieuwe technologieën in luchtverkeersmanagement.

fietstunnel

Fietsdatabank

Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

vrachtwagens

e-Freight

De optimalisatie van informatie-uitwisseling voor modaal goederenvervoer

tabel rebound effecten

Rebound effecten milieumaatregelen

Indirecte effecten van milieumaatregelen

verkeerstoren luchthaven

COMPAIR

Introductie van concurrentie voor het beheer en de controle van luchtverkeer.

ClairCity poster

ClairCity

Vermindering van luchtvervuiling in steden; waarbij de burger centraal staat.

Vissim

Slimme Netwerkregeling Antwerpen

Studie over een 'slimme' netwerkregeling voor Stad Antwerpen

vliegtuig dat aan het landen is - pixabay

INTUIT

Interactieve tools om de performantie van luchtverkeersmanagement beter te begrijpen.

Bodartplein Leuven

Bodartplein Leuven

Geïntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring

nachtbeeld wegen

Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benutten

Commerciële haalbaarheid van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen

Roesalare

Doorstroming N32 Roeselare-Hooglede

Optimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de ovonde ter hoogte van R32/N32

vliegtuig

ACCHANGE

Versnelde verandering bij het beheer van luchtvaartverkeer door regionale voorlopers

roadmap

Een betere opvolging van de verkeerslichten

Opbouw van een Vlaams systeem voor de kwaliteitsbeoordeling van verkeersregelinstallaties

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign