Projecten en artikels van Rodric Frederix

 • rodric_website

  Rodric Frederix

  Onderzoeker
  Rodric Frederix is burgerlijk bouwkundig ingenieur. Na zijn studies behaalde hij een doctoraatstitel in de Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens zijn doctoraat specialiseerde hij zich in het schatten van de verkeersvraag in grootschalige transportnetwerken. Verder was hij betrokken in de ontwikkeling en toepassing van macroscopische verkeersmodellen om de afwikkeling van het verkeer in steden en regio’s in kaart te brengen. Hierbij deed hij ervaring op met de specifieke werking van verkeerslichten in relatie tot de afwikkeling van het verkeer. Bij TML specialiseerde hij zich verder in het ontwerpen van intelligente verkeerslichten, en ondersteunt hij de Vlaamse overheid en verschillende steden en gemeenten bij de uitrol hiervan in Vlaanderen. Daarnaast werkt hij verder aan het ontwikkelen van macroscopische verkeersmodellen voor Vlaanderen.
  rodric.frederix@tmleuven.be
  +32 16 74 51 25
Slachthuiskaai Hasselt

Blauwe Boulevard Hasselt

 beeld: https://wegenenverkeer.be/

Ombouwen A12 tot primaire weg

TML bestudeert als deel van Team A12 de herinrichting van de A12 om de veiligheid en doorstroming voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren.

Wegencategorisering

Ondersteuning MDVM

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

urban transport

MOMENTUM

Ontwikkelen van een toolkit voor het modelleren van opkomende vervoersmodi en – technologieën.

ClairCity poster

ClairCity

Vermindering van luchtvervuiling in steden; waarbij de burger centraal staat.

15092

Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden

Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens

Vissim

Slimme Netwerkregeling Antwerpen

Studie over een 'slimme' netwerkregeling voor Stad Antwerpen

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

luchthaven Munchen - @Pixabay RitaE

ITACA

Het ITACA-project wil inzicht verwerven in de stimulerende en remmende factoren voor de opname van nieuwe technologieën in luchtverkeersmanagement.

verkeerstoren luchthaven

COMPAIR

Introductie van concurrentie voor het beheer en de controle van luchtverkeer.

netwerkkaart Antwerpen

Dynamisch verkeersmodel Antwerpen

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen.

Telraam projectbeeld

Telraam

Ontwikkeling en implementatie van crowd-sourced, automatische verkeerstellingen met low cost apparatuur.

vliegtuig dat aan het landen is - pixabay

INTUIT

Interactieve tools om de performantie van luchtverkeersmanagement beter te begrijpen.

trein

Economische effecten van BTW tarieven op personenvervoer

Effecten van verschillende BTW regimes in de 28 lidstaten op de markt voor personenvervoer

Brussel - credits: Pixabay/ssalae

Dynamisch verkeersmodel Brussel

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Brussel.

De markt voor tweedehandswagens

Europees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens

tabel rebound effecten

Rebound effecten milieumaatregelen

Indirecte effecten van milieumaatregelen

vrachtwagens

e-Freight

De optimalisatie van informatie-uitwisseling voor modaal goederenvervoer

Bodartplein Leuven

Bodartplein Leuven

Geïntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring

nachtbeeld wegen

Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benutten

Commerciële haalbaarheid van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen

fietstunnel

Fietsdatabank

Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland

Roesalare

Doorstroming N32 Roeselare-Hooglede

Optimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de ovonde ter hoogte van R32/N32

N76

De N76 omvormen naar een primaire weg?

NEUJOBS

Werkgelegenheid 2025: Hoe de veelvoudige veranderingen de Europese arbeidsmarkt zullen beïnvloeden

Impact kilometerheffing vrachtwagens op Belgische voedingsindustrie

Inschatting directe kosten en economische impact van de kilometerheffing vrachtwagens op de voedingsindustrie.

vliegtuig

ACCHANGE

Versnelde verandering bij het beheer van luchtvaartverkeer door regionale voorlopers

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

schema transportmodel

Ontwikkeling van een transportmodel

Ontwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model

roadmap

Een betere opvolging van de verkeerslichten

Opbouw van een Vlaams systeem voor de kwaliteitsbeoordeling van verkeersregelinstallaties

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign