NEUJOBS

09.55
Van 2011 tot 2015
Het doel van NEUJOBS is de toekomst van de werkgelegenheid in Europa in de komende decennia in kaart brengen. Het wetenschappelijk kader is dat van een socio-ecologische transitie. Dit wordt gedefinieerd als een drastische verandering in de activiteiten van de samenleving, naar een meer duurzaam gebruik van menselijke vaardigheden en natuurlijke hulpbronnen.

Het NEUJOBS project coördineerde de inspanningen van een interdisciplinair consortium met 29 partners in 23 werkpakketten. TML was verantwoordelijk voor WP 15 over het effect van de socio-ecologische transitie op de transportsector. We bestudeerden de trends op het gebied van vervoer en werkgelegenheid. Daarnaast bekeken we ook de rol van effecten in de ruimte (joblocatie, woon-werkverkeer en landgebruik).

TML identificeerde de volgende ‘megatrends’ in transport:

- Hoge brandstofefficiëntie en elektrificatie
- Switch van privé-transport naar diensten
- Veranderingen in logistieke ketens (vrachtvervoer)
- Internalisatie van externe kosten (prijsbeleid en kilometerheffing)
Nadat het voorgesteld transportbeleid werd geïntroduceerd in EDIP bij acht referentielanden (Oostenrijk, Belgie, Spanje, Finland, Bulgarije, Griekenland en Polen), toonden we aan dat een combinatie van deze beleidsmaatregelen leidt tot een daling van de broeikasgasemissies met 1% tot 8%, voornamelijk door een halvering van de emissies van privé-transport. Dit ging samen met een relatief beperkte stijging in het aantal jobs in alle gemodelleerde landen.

Op basis van dit transportbeleid berekende TML job-multiplicators. We kwamen tot de conclusie dat de resultaten sterk afhankelijk zijn van de economische ontwikkeling van het land, waarbij de armere Zuid-Europese en Oost-Europese landen een sterkere relatieve jobcreatie kenden per miljoen euro. Dit was voornamelijk een impact veroorzaakt door het verschil in lonen en arbeidsintensiteit binnen Europa. Daarnaast bleek dat een relatieve stijging in brandstof efficiëntie tot 3 x minder effectief was in jobcreatie dan het vergroten van de energie-efficiëntie in de hele economie. Elektrificatie bleek zelfs negatieve impacts te hebben in sommige landen.

Bij vergelijking van een gelijkaardige set van transportbeleid op stedelijk niveau, vonden we dat fietsbeleid, incentieven voor publiek transport en promotie van energie-efficiëntie het best beantwoordden aan de dubbele nood om duurzaam transport te promoten en jobs te creëren. Daarnaast raden we steden aan om werk te maken van wegbeprijzing, parkeertarieven en/of Lage Emissie Zones om meer controle te krijgen over het verkeer in de stad. Daarnaast kunnen de inkomsten gebruikt worden om verbeteringen in openbaar vervoer te realiseren of (waar nodig) sociale correcties in het beleid te maken.

Zie voor meer info ook Neujobs

Periode

Van 2011 tot 2015

Opdrachtgever

Europese Commissie, FP7

Partners

Centre for European Policy Studies, University of Birmingham, Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznychfundacja Naukowa, Kozep-Europai Eyetem, Technische Universiteit Delft, Deutsches Institut fuer Wirtschaftsforschung, Seureco Société Européenne d'Économie, Economic and Social Research Institute, Institut Syndical Européen, Europrism Research Centre, Fundacja Naukowa Instytut Badan Strukturalnych, Universitaet Klagenfurt, Insitut fuer hoehere Studien und wissenschaftliche Forschung, Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Universiteit Leiden, London School of Economics and Political Science, Luiss Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Universitaet Mannheim, Masarykova Universita, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Roskilde Universitet, Ekonomicky Ustav Slovenskey Akademie Vied, Institut pre Dobre Spravovanu Spolocnost, the Conference Board Europe, University of the West of Scotland, Vereniging voor Christelijk Hoger Onderwijs Wetenschappelijk Onderzoek en Patientenzorg, Observatoire Social Européen

Ons team

Rodric Frederix, Christophe Heyndrickx, Joko Purwanto, Joko Alloysius Purwanto
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign