Projecten en artikels van Tim Breemersch

Emissiemonitoringsysteem Vietnam

Emissiemonitoringsysteem Vietnam

Het opstellen van een emissiemonitoringsysteem voor de wegsector in Vietnam, om zo de evolutie van die emissies te volgen doorheen de tijd.

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

spoor Gent-Terneuzen

Optimalisatie en MKBA spoorverbinding Gent-Terneuzen

Een prognose tot 2030 van de transportvolumes per spoor in havens van Terneuzen en Gent, ter voorbereiding van een analyse van de beschikbare capaciteit op het spoor, en een MKBA.

estuairevaart

Mogelijke ondersteunende maatregelen voor estuaire vaart, binnenvaart en spoor

TML onderzoekt welke maatregelen mogelijk zijn voor de estuaire vaart, de binnenvaart en het spoor.

Etis Plus logo

ETISplus

Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering

koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

Voorbereidend onderzoek over het koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

De sector van de zeescheepvaart is verantwoordelijk voor de hoogste CO2 uitstoot in de Belgische wateren. Het koolstofvrij maken van deze sector vraagt heel wat technische en operationele maatregelen. TML deed een voorbereidend onderzoek.

Investeringen in de EU energiesector

Energiekosten, belastingen en het effect van overheidsinterventies op investeringen

Energiekosten, belastingen en het effect van overheidsinterventies op investeringen

COMPASS

Concurrentiepositie Short Sea Shipping

Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer

Sustrus

SUST-RUS

Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland

10_67

Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco driving

Dataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens

11_58

Impact van nieuwe weginfrastructuur op CO2

Het aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgisch klimaatbeleid.

15058

Vrachtwagen van de toekomst – IRU werkgroep

Het definiëren van de vrachtwagen van de toekomst, op vlak van brandstofverbruik, veiligheid en operationele efficiëntie.

schip binnenvaart

ECCONET

Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk

07_38

De kosten van mobiliteit

Kostenanalyse van autorijden en een aanpak formuleren naar de industrie toe

GhG

GhG-TransPoRD

De vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020

Waardebepaling van een Fonds voor Lokale Ontwikkeling in Dessel

Berekening van een fonds dat de nadelen, veroorzaakt door de bouw van een nucleaire berging in Dessel, moet compenseren

tweedehandswagens

De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciële voertuigen in Europa

Prijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciële voertuigen

tweedehandsmarkt

Tweedehandswagens

Marktanalyse van Europese tweedehandswagens

09_43

Lichte vrachtwagens op de transportmarkt

Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt

vrachtwagens

Lange en zware vrachtwagens

De gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens

13_37

Evaluatie van een studie over lange en zware vrachtwagens

Evaluatie van de studie "De impact van Megatrucks"

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

growthrate_table

TREMOVE UPDATE

Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel

08.69.antwerp-2019989_1920

ETS Vlaamse havens

Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens'

TML203a

Effecten van een zondagsverbod op zwaar vrachtvervoer in Wallonië

Studie naar de economische, ecologische en verkeerseffecten in het Waals gewest van een rijverbod voor vrachtverkeer op zondag

TML087a1

Effectenbeoordeling van de internalisering in transport

Inventaris van bestaande maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodi

snelweg met auto's

Vloot, markt en CO2-uitstoot van personenauto's en bestelwagens

Dataverzameling en analyse om het inzicht in de vloot, markt en de CO2-uitstoot van de N2 en M2 voertuigcategorieën te verbeteren.

trein

Economische effecten van BTW tarieven op personenvervoer

Effecten van verschillende BTW regimes in de 28 lidstaten op de markt voor personenvervoer

port

Ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsmechanisme voor de logistieke sector

Ex-ante-analyse voor de opvolger van het Marco Polo programma van de EC in goederenlogistiek

passagier trein

Personenverkeer en mobiliteitsstatistieken

Europees project omtrent mobiliteitsstatistieken van personen op de weg

15005

CO2 emissievermindering van personenwagens - een geintegreerde aanpak

CO2 emissievermindering door niet-technologische maatregelen

goederentrein

Level playing field voor goederenvervoer in België

Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in België

16017_webpicture

De kost van non-Schengen

Directe effecten van het opzeggen van het Schengen-verdrag op het wegtransport

kanaal

Kanaal Bossuit-Kortrijk

Opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va schepen.

vrachtvervoer

Belastingdruk op transport

Analyse van de last van belastingen en heffingen op transport

mindermobielenscooter

Transport van personen met beperkte mobiliteit

‘Best practices guide’ over het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.

eiland Java

Vergroening van vrachtvervoer in Indonesië

Ondersteunen van CO2-beperkende maatregelen voor het vrachtvervoer in Java.

goederentrein

Wegwerken drempels voor bundeling van goederenstromen per spoor

In kaart brengen van de fysieke en organisatorische drempels voor de bundeling van goederenstromen per spoor in Vlaanderen, en bestuderen van de haalbaarheid van een mogelijke subsidie.

Vrachtwagens op autosnelweg

Vrachtwagens en CO2

Technische CO2- reductiemaatregelen en hun kost.

Inrichtingsstudie De Bieshoek

Inrichtingsstudie “De Bieshoek”

TML stond in voor de analyse van de mobiliteitsaspecten en voerde een quickscan Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse uit voor dit project.

15092_rescale

Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden

Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens

LOGO CIVITAS SATELLITE

CIVITAS SATELLITE

Coördinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020.

TML331s

Impact van het 1st mobility package op het Europese goederenvervoer over de weg

Analyse van de impact van het '1st mobility package' op het Europese goederenvervoer over de weg, met specifieke focus op de perifere landen

TREMOVE

TREMOVE US

TREMOVE training voor de Duke Universiteit van North Carolina

vrachtwagen

Bodies & Trailers CO2

Aanpassing emissieberekeningstool voor zware voertuigen om ook custom trailers en bodies te kunnen meerekenen.

vrachtwagens

AEROFLEX

Aerodynamische en flexibele vrachtwagens voor de nieuwe generatie wegtransport over lange afstand.

Containers haven van Antwerpen - Afbeelding van HesselVisser op Pixabay

Vlaamse Knooppuntenmonitor

Verkennende studie naar een instrument voor kwantitatieve analyse van de mobiliteit in de Vlaamse vervoersknooppunten

vrachtwagen

I-C-EU

De impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa

10.11_TREMOVE_baseline

Nieuwe TREMOVE baseline

Ontwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign