Effecten van te zware voertuigen op de weginfrastructuur en de verkeersveiligheid

20004
Van 2020 tot 2021
Te zware voertuigen kunnen de weginfrastructuur beschadigen of doen instorten en een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zware voertuigen beter voldoen aan de bestaande regelgeving en zo de weginfrastructuur beter beschermen en de verkeersveiligheid waarborgen?
Deze studie, in opdracht van de World Road Association PIARC, wil een duidelijk beeld  schetsen van de impact van te zware voertuigen op de weginfrastructuur en de verkeersveiligheid, zowel vanuit technisch/structureel als vanuit economisch oogpunt. Vervolgens maken we een compilatie van wereldwijde beste praktijken en beleidsmaatregelen om passende mitigatie- of handhavingsinstrumenten en beleid voor te stellen aan wegbeheerders en besluitvormers; om ervoor te zorgen dat zware voertuigen beter voldoen aan de bestaande regelgeving.

Landen over de hele wereld hebben gewichtslimieten vastgesteld voor voertuigen die gebruik maken van het wegennet. De belangrijkste doelstellingen van deze limieten zijn het behoud van de wegeninfrastructuur en de waarborging van de verkeersveiligheid van het voertuig. Ondanks de gewichtslimieten die door de autoriteiten zijn vastgesteld, overschrijdt een bepaald aantal voertuigen deze limieten, waardoor te zware voertuigen de weginfrastructuur kunnen beschadigen of doen instorten, en een gevaar voor de verkeersveiligheid kunnen vormen.
In dit verband beoogt de studie een antwoord te geven op twee belangrijke vragen: Wat is de impact van overbelaste voertuigen op de wegeninfrastructuur en de verkeersveiligheid, zowel vanuit technisch/structureel als vanuit economisch perspectief?  En welke passende beleidsmaatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat zware voertuigen beter voldoen aan de heersende regelgeving op dit gebied?

Het project zal een grondig inzicht verschaffen in de gevolgen van te zware voertuigen voor de wegeninfrastructuur, zowel vanuit technisch/structureel als vanuit economisch oogpunt, en in de gevolgen van te zware voertuigen voor de verkeersveiligheid. Daarnaast zullen de onderzoekers ook kijken naar de redenen van vrachtvervoerbedrijven om voertuigen met overgewicht te gebruiken.
Tenslotte zal TML, samen met haar consortiumpartners, een compilatie presenteren van beste praktijken en beleidsmaatregelen (zowel succesvolle als niet-succesvolle) om de detectie en handhaving van voertuigen met overgewicht aan te pakken: op vlak van technologie (bv. wegen in beweging), maar ook op vlak van vervolging (boetes, immobilisatie van lading, enz.), en gedragsverandering van chauffeurs en vrachtindustrie (bijvoorbeeld educatie).

Om wereldwijd informatie te verzamelen met betrekking tot gewichtslimieten, voertuigen met overgewicht, en de impact ervan, worden gegevens verzameld door middel van literatuuronderzoek en een online enquête onder de leden van PIARC. De impact van overgewicht op de infrastructuur zal op drie manieren geanalyseerd worden: theoretisch, via literatuurstudie, en aanvullend ook via simulaties. De studie zal wereldwijd succesvolle en onsuccesvolle praktijken, beleidsmaatregelen en gevallenstudies met betrekking tot gewichtslimieten en overgewicht voertuigen verzamelen, door middel van de online enquête onder de leden van PIARC. De impact van te zware voertuigen op de verkeersveiligheid zal in eerste instantie worden getoetst aan fundamentele ingenieurstheorie. Dit zal vervolgens worden getoetst aan en ondersteund door vergelijking met bestaande wetenschappelijke literatuur die de basiseffecten meet en ook minder directe veiligheidseffecten beoordeelt.

TML is nauw betrokken bij alle projecttaken en is ook coördinator van de studie, die wordt uitgevoerd door een consortium met projectpartners DNDI (het nationale instituut voor wegenonderzoek van Oekraïne), LNEC (het nationale instituut voor wegenonderzoek van Portugal) en Apollo Vehicle Safety Ltd. uit het Verenigd Koninkrijk.
 

Periode

Van 2020 tot 2021

Opdrachtgever

PIARC
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign