Analyse van de Vlaamse multimodale knooppunten

20067
2021
Voor de bestaande multimodale knooppunten voor goederentransport in het Vlaamse achterland analyseren we in samenspraak met een brede groep stakeholders de voornaamste knelpunten die hun verdere uitbouw hinderen. Voor een selectie van knooppunten werken we dit concreet uit in beleidsaanbevelingen onder de vorm van een stappenplan.

De doelstelling van deze overheidsopdracht is tweeledig. In een eerste fase dienen we alle relevante knelpunten in Vlaanderen, gerelateerd aan de ontwikkeling en/of het gebruik van bestaande of nog (verder) te realiseren multimodale knooppunten, in kaart te brengen. In een volgende fase formuleren we beleidsaanbevelingen inzake het wegwerken van de knelpunten op basis van de resultaten uit de eerste fase.
Het eindproduct van het project is een concreet stappenplan met beleidsaanbevelingen voor het oplossen van de voornaamste knelpunten op infrastructureel en organisatorisch vlak.

Eerst brengen we in samenspraak met betrokkenen uit de sector (vervoerders, verladers, infrastructuurbeheerders, lokale overheden, havens, etc.) de voornaamste knelpunten in beeld. Vervolgens maken we een selectie van een aantal relevante knooppunten, startend van een longlist uit een eerder project in opdracht van de Vlaamse Overheid. We bestuderen daarna de toestand per geselecteerd knooppunt in detail en werken een stappenplan uit van concrete aanbevelingen, dit om het functioneren van elk knooppunt te verbeteren.

In een gelijkwaardig partnerschap met TRI-VIZOR, werkt TML op basis van zijn typische achtergrond in kwantitatieve methodes en transport-economische analyse op elke stap mee.

We plannen het rapport van de studie op te leveren aan het begin van het derde kwartaal van 2021.

Periode

2021

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid

Partners

TRI-VIZOR

Ons team

Sebastiaan Boschmans
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign