Analyse van de Vlaamse multimodale knooppunten

20067
2021
Voor de verdere ontwikkeling van de Vlaamse hinterlandknooppunten voor het goederenvervoer identificeerden we in meerdere rondes van stakeholderconsultaties de belangrijkste knooppunten. Op basis van hun geografische ligging, hun operationeel profiel en de modaliteiten die ze verwerken, selecteerden we zes knooppunten en voerden we een detailanalyse uit naar de specifieke knelpunten die ze ervaren. Voor elk knooppunt stelden we mogelijke oplossingen voor waarbij we een synthese maakten met beleidsadvies rond de rol die de Vlaamse Overheid kan spelen in deze oplossingen.

We konden de oplossingen voor de belangrijkste knelpunten groeperen in 6 grote types maatregelen:
  • Corridors: De overheid ondersteunt de corridorwerking; multimodale diensten op de corridors verbinden de knooppunten.
  • Clustering: De overheid ondersteunt de clusterwerking tussen knooppunten. Via een hub-en-spokesysteem kunnen hoogfrequente diensten opgezet worden tussen hub en haven. Er ontstaat een hiërarchie tussen knooppunten.
  • Multidisciplinariteit: De overheid stimuleert de combinatie en integratie van verschillende logistieke diensten in multimodale knooppunten.
  • Open toegang: De overheid faciliteert de open toegang van knooppunten zowel voor de toegankelijkheid van de fysieke goederenstromen als voor de uitwisseling van data.
  • Co-modaliteit: De overheid stimuleert de afstemming en samenwerking tussen de verschillende transportmodaliteiten door integratie- en keteninitiatieven.
  • Innovatie: De overheid ondersteunt trajecten of projecten rond innovatieve technologieën, data-connectiviteit en nieuwe processen en concepten.
Om het geheel te sturen, stelden we voor om te werken met gekruiste thematische taskforces rond multimodaal vervoer op Vlaams niveau. Hier kunnen de  gemeenschappelijke aspecten van de diverse knooppunten gestructureerd besproken worden om zo met andere stakeholders aan oplossingen te werken. Op langere termijn stellen we voor dat Vlaanderen meestapt in het Physical Internet programma. Dit is een visie op logistiek waarin de concepten van de deeleconomie centraal staan. Een belangrijk onderdeel ervan wordt gevormd door gestandaardiseerde, modulaire laadeenheden of containers die aan elkaar kunnen worden geklikt en met behulp van intelligente software autonoom worden aangestuurd. Een andere belangrijke bouwsteen is interconnectiviteit. Voor de automatische afstemming en communicatie tussen de deelnemers zijn gestandaardiseerde IT-systemen, protocollen en certificeringen een belangrijke randvoorwaarde. Vlaanderen kan hier een leidende rol in spelen door haar uitstekende onderzoeksexpertise te combineren met state-of-the-art logistieke kennis.

TML en TRI-VIZOR werkte in een gelijkwaardig partnerschap samen, dit op basis van onze typische achtergrond in kwantitatieve methodes en transporteconomische analyses. Elk geselecteerd knooppunt werd persoonlijk bezocht en uitgebreid besproken met de exploitant.

We leverden de studie begin juli 2021 op. De opdrachtgever kan hiermee concrete voorstellen doen aan de betrokken minister om zo tot een praktisch werkplan te komen.

Periode

2021

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid

Partners

TRI-VIZOR

Ons team

Sebastiaan Boschmans
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign