ETISplus

07.59
Van 2009 tot 2012
ETISplus was een onderzoekproject voor de Europese Commissie (7de Kader) gebaseerd op de sterke punten van het vorige ETIS-databankproject (2005) en gericht op de lessen die hieruit geleerd zijn. Over het algemeen waren de doelstellingen van de Europese Commissie niet veranderd, maar werd er wel grotere nadruk gelegd op het kader, d.w.z. het proces van het kennisbeheer en de institutionele regelingen. Dit als voorwaarde voor de succesvolle implementatie van de ETISplus kennisbasis.

De belangrijkste doelstellingen van het project waren:

- de ontwikkeling van een kader voor de verzameling en verspreiding van de data en de netwerkinformatie gerelateerd aan transport, waaronder:
het gebruik van nieuwe methodes voor dataverzameling
het gebruik van efficiënte, kostbesparende methodes daar waar er momenteel hiaten in de dataverzameling bestaan
het gebruik van een specifiek licentievrij instrument voor de verspreiding en het terugvinden van de gegevens
- het beschikbaar maken van een centrale gegevensbank die gebruikt moet worden door de beleidshulpmiddelen voor vervoer op EU-niveau
- de implementatie en validatie van een databank, de update en uitbreiding van de ETIS-databank, zowel geografisch als door het toevoegen van extra variabelen, zoals nieuwe referentiejaren 2005 en 2008, de nieuwste lidstaten en de naburige landen in meer detail
- Het verzorgen van de communicatie tussen alle betrokken partijen
- het opstellen van richtlijnen en structuren voor toekomstige updates en beheer
TML voerde doorheen het project volgende taken uit:

- hoofdverantwoordelijke voor de communicatie en disseminatie van projectvooruitgang en -resultaten
- innovatieve concepten van dataverzameling: het gebruik van ITS
- ontwerp van de databank, meer specifiek de voertuigvloot en de externe effecten van transport
- dataverzameling:
de factoren die de vraag naar transport bepalen
de dienstverlening binnen transport
indicatoren in verband met de externe impact
- data opbouw: vrachtverkeer en logistiek
- methodologie voor de doorlichting, de validatie en de evaluatie van de data 

Periode

Van 2009 tot 2012

Opdrachtgever

Europese Commissie, FP7

Partners

NEA Transport research and training (NL) - (Coördinator), ISIS (IT), TRT (IT), MKmetric (DE), NESTEAR (FR), IWW (DE), STRATEC (BE), NTU (DK), STRATA (DE), TiS.pt (PT), TNO (NL), TETRAPLAN (DK), NTUA (GR), OBET (PL), ITC (BG), DEMIS (NL), UNIZA University of Zilina (SK)

Ons team

Griet De Ceuster, Lars Akkermans, Tim Breemersch, Joko Purwanto, Ignacio Hidalgo González, Tom Voge
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign