Effecten van een zondagsverbod op zwaar vrachtvervoer in Wallonië

10.02
2010
In de meeste buurlanden verantwoordelijk voor een groot deel van het transitverkeer door België, met name Duitsland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg, geldt op dit moment een zondags rijverbod voor vrachtwagens. Gezien op Belgische wegen nog wel vrij kan gereden worden, zorgt dit voor een drukte van vrachtverkeer dat zich klaar houdt om, zo gauw het verbod verstrijkt, de grens met deze landen over te steken. Dit verkeer bevindt zich zowel op de weg als op de parkings vlakbij de grens.

De Waalse overheid wilde weten wat de gevolgen zouden zijn voor het gewest en het land mocht een dergelijk verbod ook in België ingevoerd worden. Het onderzoek werd geleid door het OCW, met TML als onderaannemer.

Om het kader te schetsen, is eerst onderzocht hoe andere landen in de EU een zondagsverbod voor vrachtvervoer ingevuld hebben. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de buurlanden, waarvan het beleid de meeste invloed heeft op de situatie in België en het Waals Gewest. Op basis van die bevindingen is dan de meest logische invulling van het verbod voor het Waals Gewest vastgesteld. Dit werd dan gebruikt als leidraad voor de rest van de studie.

De studie zelf bestond erin de gevolgen te schatten van het vrachtverbod op:

- De economische situatie: modale keuze, organisatie van verladers en vervoerders, infrastructuur/parkings, files,...
- Het milieu: globale (CO2) en lokale polluenten (PM, NOx)
- De maatschappij: lawaaihinder, verkeersveiligheid, rij- en rusttijden
Daartoe werd uitgebreid overlegd met betrokken partijen. Voor de kwantitatieve evaluaties rond files en emissies werd gebruik gemaakt van START/SITTER en TREMOVE.

Periode

2010

Opdrachtgever

Service public de Wallonie

Partners

/

Ons team

Lars Akkermans, Tim Breemersch, Sven Maerivoet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign