Lichte vrachtwagens op de transportmarkt

09.43
2009
Een van de doelen van deze studie was het achterhalen in welke mate lichte vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa kleiner dan 3,5 ton gebruikt worden om bestaande reglementeringen die van toepassing zijn op vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa groter dan 3,5 ton te omzeilen. Op basis van een aantal criteria werd de Europese Commissie (DG TREN) geïnformeerd over de noodzaak van Europese wetgeving voor deze voertuigen.

De expertise van TML werd gebruikt om informatie met betrekking tot een aantal relevante aspecten in te winnen. Dit waren (i) huidige prevalentie van dergelijke lichte vrachtwagens, (ii) eventuele bestaande economische voor- of nadelen in vergelijking met andere vrachtwagens en (iii) bestaande wetgeving in de verschillende lidstaten van de Europese Unie dient te worden onderzocht. Hoewel een financieel voordeel kan bestaan voor van deze lichte vrachtwagens, zijn ze tegelijkertijd minder geschikt vanuit het standpunt van verkeersveiligheid of brandstofverbruik per getransporteerde eenheid.

Periode

2009

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG TREN

Partners

NEA, ISIS

Ons team

Lars Akkermans, Tim Breemersch
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign