Inrichtingsstudie “De Bieshoek”

18070
15/01/2021
Van 2019 tot 2020
Op de Linkerscheldeoever, op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht, bevindt zich een terrein dat bekend staat als “De Bieshoek”. Opdrachtgever Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) heeft, in de bredere context van het Complex Project “Extra Containerbehandelingscapaciteit Havengebied Antwerpen” (CP ECA) de opdracht om voor dit gebied te verkennen welke ontwikkelingsmogelijkheden voorhanden zijn.
In een proces van voortdurend overleg met alle betrokken partijen (havenbedrijf, lokale overheden, naburige bedrijven, …) werd planmatig bekeken welke opties mogelijk en opportuun zijn om dit gebied zinvol te ontwikkelen. Daarbij is onder meer gekeken naar de bestaande structuurplannen, strategische vooruitzichten en noden van de haven, bestaande toestand van milieu en infrastructuur, toekomstige milieuambities, en ook naar de mobiliteitsaspecten. TML stond in voor de analyse van deze mobiliteitsaspecten.

Als laatste stap in het proces werd een high-level voorselectie gemaakt van een aantal concrete invullingsmogelijkheden. Vervolgens heeft TML door middel van een quickscan maatschappelijke kosten-batenanalyse de belangrijkste verschillen tussen de gekozen alternatieven uitgewerkt, om als basis te dienen voor meer concrete stappen in het dossier op lange termijn.

Voor dit project werd samengewerkt met Sweco.

Periode

Van 2019 tot 2020

Opdrachtgever

Maatschappij Linkerscheldeoever

Partners

Sweco

Ons team

Tim Breemersch, Christophe Heyndrickx
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign