De kosten van mobiliteit

07.38
Van 2007 tot 2008
In deze studie werden de kosten van het autorijden geanalyseerd voor 10 landen, met name Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, Denemarken, Spanje, Italië, Polen en de Tsjechië. Om een zicht te krijgen op zowel verleden, heden als toekomst, zijn de kosten berekend voor 1995, 2005 en 2020.

Er is gewerkt met 6 klassen wagens, verdeeld volgens brandstof (benzine of diesel) en cilinderinhoud (<1400cc, 1400-2000cc en >2000cc). De alles-inclusief-kost per gereden kilometer varieert van 0.225€ voor een kleine Tsjechische dieselwagen, tot 0.641€ voor een grote benzinewagen in Frankrijk.

Mobiliteit draagt sterk bij tot de economische en sociale ontwikkelingen van elk individu. De kosten van mobiliteit nemen toe , vooral de kosten van het autorijden. De stijging van deze kosten zou worden veroorzaakt door het olieverbruik, maar ook de nieuwe maatregelen om files te bestrijden veroorzaken een toename van de kosten, zo ook de emissie- en veiligheidsverordeningen.

De belangrijkste trends zijn:

- Brandstof: dieselwagens zijn traditioneel duurder in aankoop, maar goedkoper in gebruik dan benzinewagens. Waar dit tot op heden voldoende was om diesel interessanter te maken, kunnen stijgende brandstofprijzen het verschil in kostprijs drukken, en benzinewagens terug meer op de voorgrond brengen. CO2-normering zorgt ervoor dat brandstofverbruik wel zal dalen. Op basis van voorzichtige prognoses, wijst onze analyse uit dat dit niet zal volstaan om het aandeel van brandstof in de totale uitgaven te doen dalen.
- Taxatie: Belastingen worden steeds meer afgestemd op de uitstoot van wagens. Een overgang naar minder vaste en meer variabele taxatie ligt binnen de verwachtingen, en past binnen het kader van de internalisering van externe kosten. De huidige belastingdruk op wagens ligt gemiddeld tussen 33% en 37%. Deze zou licht kunnen dalen in de toekomst, vooral door de sterkere verwachte stijging van andere uitgavenposten(zie vorige en volgende paragraaf). In het streven naar een ééngemaakte markt is een uniformizering van belastingssystemen van groot belang.
- Regulering: EURO-normen en veiligheidsvoorschriften hebben op dit moment al gezorgd voor een prijsstijging van 2000-2300€. De reeds bekende strengere normen zullen nog eens 1000-1500€ extra kosten per wagen. In totaal vertegenwoordigt dit een meerkost van zowat 6% over de totale gebruikstijd van de wagen.

Periode

Van 2007 tot 2008

Opdrachtgever

European Automobile Manufacturers Association (ACEA)

Partners

TNO

Ons team

Griet De Ceuster, Tim Breemersch, Bart Van Herbruggen
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign