Projecten en artikels van Tim Breemersch

 • Tim_website_minderblink.jpeg

  Tim Breemersch

  Onderzoeker
  Tim Breemersch behaalde een diploma handelsingenieur en een bijkomende master in milieuwetenschappen en technologie. Hij werkte als business analist voor DHL International en specialiseert zich nu bij TML in het modelleren en het economisch evalueren van het milieu- en transportbeleid. Daarbij ligt de focus sterk op energie-efficiëntie en emissies van vracht- en personenvervoer; zowel op regionaal als op internationaal (Europees) niveau. Vanuit de combinatie van zijn economische en technische achtergrond was Tim op macroniveau actief betrokken bij onderzoek naar de evolutie van de concurrentiepositie van verschillende vervoersmodi als gevolg van gewijzigd beleid. Op microniveau voerde hij ook maatschappelijke kosten-batenanalyses uit van (transport)infrastructuurwerken.
  tim.breemersch@tmleuven.be
  +32 16 74.51.23
vrachtwagens

AEROFLEX

Aerodynamische en flexibele vrachtwagens voor de nieuwe generatie wegtransport over lange afstand.

mindermobielenscooter

Transport van personen met beperkte mobiliteit

‘Best practices guide’ over het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.

LOGO CIVITAS SATELLITE

CIVITAS SATELLITE

Coördinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020.

snelweg met auto's

Vloot, markt en CO2-uitstoot van personenauto's en bestelwagens

Dataverzameling en analyse om het inzicht in de vloot, markt en de CO2-uitstoot van de N2 en M2 voertuigcategorieën te verbeteren.

goederentrein

Level playing field voor goederenvervoer in België

Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in België

tweedehandswagens

De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciële voertuigen in Europa

Prijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciële voertuigen

De kost van non-Schengen

Directe effecten van het opzeggen van het Schengen-verdrag op het wegtransport

Personenverkeer en mobiliteitsstatistieken

Europees project omtrent mobiliteitsstatistieken van personen op de weg

Ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsmechanisme voor de logistieke sector

Ex-ante-analyse voor de opvolger van het Marco Polo programma van de EC in goederenlogistiek

CO2 emissievermindering van personenwagens - een geintegreerde aanpak

CO2 emissievermindering door niet-technologische maatregelen

trein

Economische effecten van BTW tarieven op personenvervoer

Effecten van verschillende BTW regimes in de 28 lidstaten op de markt voor personenvervoer

vrachtwagen

I-C-EU

De impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa

Vrachtwagens op autosnelweg

Vrachtwagens en CO2

Technische CO2- reductiemaatregelen en hun kost

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden

Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens

© 2018 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign

TML gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Ok, ik accepteer cookies