Projecten en artikels van Tim Breemersch

 • Tim_website_minderblink.jpeg

  Tim Breemersch

  Onderzoeker
  Tim Breemersch behaalde een diploma handelsingenieur en een bijkomende master in milieuwetenschappen en technologie. Hij werkte als business analist voor DHL International en specialiseert zich nu bij TML in het modelleren en het economisch evalueren van het milieu- en transportbeleid. Daarbij ligt de focus sterk op energie-efficiëntie en emissies van vracht- en personenvervoer; zowel op regionaal als op internationaal (Europees) niveau. Vanuit de combinatie van zijn economische en technische achtergrond was Tim op macroniveau actief betrokken bij onderzoek naar de evolutie van de concurrentiepositie van verschillende vervoersmodi als gevolg van gewijzigd beleid. Op microniveau voerde hij ook maatschappelijke kosten-batenanalyses uit van (transport)infrastructuurwerken.
  tim.breemersch@tmleuven.be
  +32 16 74 51 23
vrachtwagens

AEROFLEX

Aerodynamische en flexibele vrachtwagens voor de nieuwe generatie wegtransport over lange afstand.

mindermobielenscooter

Transport van personen met beperkte mobiliteit

‘Best practices guide’ over het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.

LOGO CIVITAS SATELLITE

CIVITAS SATELLITE

Coördinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020.

snelweg met auto's

Vloot, markt en CO2-uitstoot van personenauto's en bestelwagens

Dataverzameling en analyse om het inzicht in de vloot, markt en de CO2-uitstoot van de N2 en M2 voertuigcategorieën te verbeteren.

goederentrein

Level playing field voor goederenvervoer in België

Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in België

tweedehandswagens

De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciële voertuigen in Europa

Prijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciële voertuigen

De kost van non-Schengen

Directe effecten van het opzeggen van het Schengen-verdrag op het wegtransport

Personenverkeer en mobiliteitsstatistieken

Europees project omtrent mobiliteitsstatistieken van personen op de weg

Ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsmechanisme voor de logistieke sector

Ex-ante-analyse voor de opvolger van het Marco Polo programma van de EC in goederenlogistiek

CO2 emissievermindering van personenwagens - een geintegreerde aanpak

CO2 emissievermindering door niet-technologische maatregelen

trein

Economische effecten van BTW tarieven op personenvervoer

Effecten van verschillende BTW regimes in de 28 lidstaten op de markt voor personenvervoer

vrachtwagen

I-C-EU

De impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa

Vrachtwagens op autosnelweg

Vrachtwagens en CO2

Technische CO2- reductiemaatregelen en hun kost

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

Evaluatie van een studie over lange en zware vrachtwagens

Evaluatie van de studie "De impact van Megatrucks"

schip binnenvaart

ECCONET

Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk

Etis Plus logo

ETISplus

Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering

TML087a1

Effectenbeoordeling van de internalisering in transport

Inventaris van bestaande maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodi

Impact van nieuwe weginfrastructuur op CO2

Het aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgisch klimaatbeleid

SUST-RUS

Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland

GhG-TransPoRD

De vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020

Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco driving

Dataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens

Tweedehandswagens

Marktanalyse van Europese tweedehandswagens

10.11_TREMOVE_baseline

Nieuwe TREMOVE baseline

Ontwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek

COMPASS

Concurrentiepositie Short Sea Shipping

Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer

TML203a

Effecten van een zondagsverbod op zwaar vrachtvervoer in Wallonië

Studie naar de economische, ecologische en verkeerseffecten in het Waals gewest van een rijverbod voor vrachtverkeer op zondag

growthrate_table

TREMOVE UPDATE

Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel

Lichte vrachtwagens op de transportmarkt

Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt

TREMOVE

TREMOVE US

TREMOVE training voor de Duke Universiteit van North Carolina

vrachtwagens

Lange en zware vrachtwagens

De gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden

Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens

Optimalisatie spoor Gent-Terneuzen

Een prognose tot 2030 van de transportvolumes per spoor in havens van Terneuzen en Gent, ter voorbereiding van een analyse van de beschikbare capaciteit op het spoor.

goederentrein

Wegwerken drempels voor bundeling van goederenstromen per spoor

In kaart brengen van de fysieke en organisatorische drempels voor de bundeling van goederenstromen per spoor in Vlaanderen, en bestuderen van de haalbaarheid van een mogelijke subsidie.

© 2019 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign

TML gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Ok, ik accepteer cookies