Smart Mobility

Transport & Mobility Leuven heeft de voorbije jaren een prominente rol gespeeld in projecten betreffende intelligente transportsystemen en autonome voertuigen.

TML kan bijgevolg een uitgebreide ervaring voorleggen wat betreft de verschillende disciplines en competenties op het gebied van:
• acceptatie en gedragsverandering
• procesbegeleiding
• communicatie
• C-ITS (coöperatieve Intelligente Transportsystemen)
• Technology watching
 

Recente projecten

Weergavefilter
snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt

Projectbeeld Mobiliteitsmanagement met ANPR

Mobiliteitsmanagement met ANPR

Hoe kunnen ANPR-camera's ingezet worden voor mobiliteitsmanagement?

ring rond Leuven

Verkeersgeleidingssysteem Stad Leuven

Technische en verkeerskundige studie verkeersgeleidingssysteem stad Leuven.

autostrade

SEARUB

Gevolgen van bestuurdersassistentie en automatisatie voor EU-beleid en wetgeving

autobestuurder

ConACon

Context Aware Control

nachtbeeld snelweg

Coöperatieve ITS-gebruikersbeleving

Onderzoek naar de gebruikersbeleving van Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS).

Telraam projectbeeld

Telraam

Ontwikkeling en implementatie van crowd-sourced, automatische verkeerstellingen met low cost apparatuur.

veldweg

SMARTA

Geïnteresseerd in mobiliteit in landelijke gebieden? Registreer je voor onze webinars in juni en juli!

groene snelwegen

Potentieel van wegtransportinfrastructuur op vlak van CO2-uitstoot

Verkennende studie van het potentieel van beleidsmaatregelen gelinkt aan wegtransportinfrastructuur om de CO2-uitstoot te bet...

auto

SECREDAS

Veiligheid, betrouwbaarheid en privacy van geautomatiseerde systemen

ondergrondse garage

Garage Swap

Parkeerplaatsen vervangen door alternatieven voor duurzame deelmobiliteit

logo citrus

CITRUS

Coöperatieve intelligente vervoerssystemen voor vrachtwagens in Vlaanderen (België) in de praktijk getest.

transaid consortiumteam

TransAID

[Slotconferentie] TransAID organiseerde op 1 en 2 juli haar slotconferentie. Die focuste op de uitdagingen van geconnecteerd...

drone

Onbemande luchtvaartuigen

Het gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken

Ondersteuning ITS Actieplan Vlaanderen

TML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan

informatiebord snelweg

METHOD

Wegbeheer door gebruik van mensgerichte ontwerpen

Smartphone onderweg

Guide2Wear

Openbaar vervoer met draagbare apparaten voor verschillende soorten mobiliteit

emdaspics_800x600

EMDAS

Omgevingsmodellering voor geautomatiseerd rijden en actieve veiligheidssystemen

Treininformatieborden

HoPE

Het HoPE-project (‘Holistic Personal public Eco-Mobility’) ontwikkelde een platform voor veilige betalingen en slimme multimo...

transmob

TransMob

Ondersteuning van slimme mobiliteit met data-analyses

Overzicht ITS markt België 2010

Opportuniteiten en obstakels voor Nederlandse bedrijven

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

proeftuin-leuven-www

Ondersteuning bij slimme mobiliteit

Slimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag

citymobil

CityMobil

Transportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign