SECREDAS

17021
Van 2018 tot 2021
Het potentieel van volledig geautomatiseerde voertuigen en gerobotiseerde apparatuur zoals gebruikt binnen de gezondheidszorg is enorm.  De veiligheid, beveiliging en privacy van geconnecteerde en geautomatiseerde systemen binnen diverse toepassingsdomeinen vormen echter nog een bezorgdheid bij veel Europese consumenten.

Dit  grootschalig project kijkt naar veiligheid, betrouwbaarheid en privacy van geautomatiseerde systemen over verschillende toepassingsdomeinen heen, bijvoorbeeld op vlak van de automobiel- en spoorwegindustrie en in het domein van persoonlijke gezondheidszorg. SECREDAS zal een referentiearchitectuur uitwerken voor betrouwbare en goed beveiligde geautomatiseerde systemen, in overeenstemming met de nieuwe GDPR-wetgeving.  Daartoe werden 69 partners uit 16 verschillende Europese landen verenigd  in een consortium. 

Binnen dit consortium zal Transport & Mobility Leuven zorgen voor de integratie van relevante know-how, vragen en analyses die verband houden met de menselijke factor.  Daarbij zal de focus liggen op het aanvaarden door de gebruikers van bepaalde methodologieën, modellen en technologieën binnen bepaalde toepassingsdomeinen.

 

Periode

Van 2018 tot 2021

Opdrachtgever

VLAIO - ECSEL JOINT UNDERTAKING

Partners

NXP Semiconductors (consortiumleider)

Ons team

Lars Akkermans, Willem Himpe, Sven Maerivoet, Bart Ons, Jeroen Vanbiervliet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign