Coöperatieve ITS-gebruikersbeleving

17066
2018
Vandaag de dag zien we al dat er interactie is tussen voertuigen en de weginfrastructuur.  In de toekomst zal de digitale interactie tussen voertuigen onderling enerzijds en tussen voertuigen en de weginfrastructuur anderzijds, een belangrijke impact hebben op de verkeersveiligheid, de efficiëntie van de verkeersstromen op onze wegen en het comfort van de bestuurders.  Deze digitale interactie wordt mogelijk gemaakt door zogenaamde C-ITS-diensten of Coöperatieve Intelligente Transportsystemen.

Doel van deze studie is om meer inzicht te verkrijgen in de elementen die een invloed hebben op de ‘aanvaarding’ door de gebruiker van Coöperatieve Intelligente Transportsystemen-diensten, en/of elementen die de ‘bereidwilligheid tot het kopen en/of gebruiken’ ervan kunnen beïnvloeden.

Het project omvatte de volgende taken:

• Het opstellen van een inventarisatie, analyse en rapportage van maatschappelijke, gevoelsmatige en/of
economische elementen die de ingesteldheid van de eindgebruiker kunnen beïnvloeden,
rekening houdende met recente representatieve onderzoeken en projecten;
• Een aangepaste positionering van deze elementen in een theoretisch (gedragsverklarend)
kader;
• Voorstellen voor methodieken, acties en strategieën om de eindgebruiker maximaal te
informeren, sensibiliseren en overtuigen van de meerwaarde van C-ITS;
• Een oplijsting van (meetbare) indicatoren om deze strategieën te toetsen.

Expertise TML:

TML heeft een uitgebreide ervaring met de verschillende disciplines en competenties op het gebied van:
• acceptatie en gedragsverandering
• procesbegeleiding
• communicatie
• C-ITS
• Technology watching
• Vlaamse mobiliteitsbeleid

Meer bepaald bouwen we voor dit project verder op onze specifieke expertise m.b.t. de analyse van mobiliteits- en veiligheidseffecten die het gevolg zijn van de introductie van nieuwe technologieën en nieuw beleid.  TML heeft de voorbije jaren ook een prominente rol gespeeld in projecten betreffende intelligente transportsystemen en autonome voertuigen, zoals bijvoorbeeld CITRUS en EMDAS.

 

Periode

2018

Opdrachtgever

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Ons team

Lars Akkermans, Sven Maerivoet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign