SEARUB

18051
Van 2019 tot 2020
Met dit project wil de Commissie meer inzichten verkrijgen in de effecten van het invoeren van bestuurdersassistentie en gedeeltelijke en volledige automatisatie op het gedrag van alle weggebruikers in het verkeer, en meer in het bijzonder de bestuurders van motorvoertuigen.  Daarbij wil de Commissie de gevolgen van die effecten beoordelen voor het EU-beleid en relevante wetgeving.
Meer specifiek willen we met dit project de acties bepalen die noodzakelijk zijn om deze gevolgen aan te pakken.  Het gaat daarbij om aanpassingen van de huidige Europese en nationale wettelijke kaders voor verkeersregels, rijbewijzen, en de opleiding voor professionele bestuurders.  Binnen dit project zal TML een literatuurstudie uitvoeren en een training voor professionele bestuurders uitwerken.

Periode

Van 2019 tot 2020

Opdrachtgever

Europese Commissie - DG MOVE

Ons team

Sven Maerivoet, Bart Ons
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign