Guide2Wear

13.70
Van 2014 tot 2016
Het ERA-NET project Guide2Wear had als belangrijkste doelstelling het potentieel van draagbare apparaten voor toekomstige reisdiensten te beoordelen. Het consortium ontwikkelde een prototype voor de navigatiediensten van het openbaar vervoer, gebaseerd op een draagbaar apparaat zoals bv. een smartwatch, Google Glasses, etc. Drie elementen stonden hierbij ​​centraal: betere informatievoorziening, betalingsondersteuning en begeleiding van passagiers.

TML was verantwoordelijk voor de analyse van veranderingen in gedrag en mobiliteit als gevolg van het gebruik van draagbare apparaten afgestemd op specifieke gebruikersbehoeften. We ontwikkelden een aangepast meetinstrument, gebaseerd op relevante psychologische theorieën, waarbij concepten zoals motivatie en houdingen in detail werden uitgewerkt.

De belangrijkste bevindingen binnen het project waren:

- De zogenaamde “lead user group” aanpak kan gebruikt worden als goede weergave van toekomstige gebruikers van een technologie.
- Het verzamelen van mobiliteitsdata moet goed worden afgelijnd om relevante en bruikbare data voor analyses te verzamelen.
- Mobiliteitsgebruikers van de toekomst zullen meer steunen op intermodaal vervoer. Het draagbare apparaat voor toekomstige reisdiensten moet hiermee rekening houden.
- Elke technologie-introductie moet gepaard gaan met het aanbieden van bruikbare en door de gebruiker gedragen verbeteringen.
- Niet elke draagbare technologie leent zich voor gebruik binnen een mobiliteitskader. Momenteel zijn de meeste draagbare apparaten nog afhankelijk van koppeling met een smartphone.
- Intuïtief en eenvoudig gebruik van een draagbaar apparaat staan centraal om goed gebruik en aangepast mobiliteitsgedrag te ondersteunen.
- Draagbare apparaten die gericht zijn op het ondersteunen van multimodale mobiliteit moeten zowel horizontaal als verticaal geïntegreerd zijn in het mobiliteitsnetwerk: verschillende functies (routing, betaling, …) moeten voor verschillende modi worden geïntegreerd.
 

Periode

Van 2014 tot 2016

Opdrachtgever

ERA-NET - IWT

Partners

Fraunhover IVI (Duitsland) (projectleider), VTI (Zweden), FACTUM (Oostenrijk), InnoZ (Duitsland), the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (Oostenrijk), CodeSyntax (Spanje)

Ons team

Griet De Ceuster, Lars Akkermans, Thomas Blondiau
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign