EMDAS

12.69
Van 2015 tot 2017
Autonome voertuigen (AV’s) komen steeds meer opzetten.  Er is dus een duidelijke nood aan onderzoek op vlak van zowel functionele als operationele veiligheid.  In dit onderzoek bestuderen we dat laatste aspect; en daarmee de volledige context van een voertuig dat zich voortbeweegt in een omgeving samen met andere verkeersdeelnemers, en de daaraan gerelateerde ongevalsrisico’s.  We zetten een kader op met ongevalstypologieën, gebaseerd op beschikbare ongevalsanalyses (situatieschetsen) en literatuur, aangepast aan Belgische ongevalsstatistieken.  Dit wordt gevalideerd door softwaresimulaties, waarbij bepaalde scenario’s gedefinieerd worden waarvoor we verschillende experimentele condities vastleggen.  Deze resultaten worden dan vertaald naar plaatsvervangende veiligheidsmaatregelen, die op hun beurt worden omgezet in berekende risico’s op ongevallen en daarmee samenhangend ook risico’s op verwondingen.  Dit laat ons toe om de impact van autonome voertuigen op verkeersveiligheid te kunnen inschatten, en een vergelijking te maken met niet-autonome voertuigen (of voertuigen met een lager niveau van autonomie).
 

Periode

Van 2015 tot 2017

Opdrachtgever

IWT

Partners

Flanders’ DRIVE/MAKE, Universiteit Gent, Siemens Industry Software, TomTom Maps, Xenics, VDL Bus & Coach Roeselare
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign