Projecten en artikels van Christophe Heyndrickx

Smartmove_web

Impactstudies SmartMove

De Brusselse regering is op 3 december tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. De onderbouwing hiervan werd door TML gedaan in samenwerking met de Université Saint-Louis – Bruxelles. In onze impactstudie (NL en FR) staan de effecten op de mobiliteit en externe kosten van transport, budgettaire effecten en sociaal-economische effecten..

spoor Gent-Terneuzen

Optimalisatie en MKBA spoorverbinding Gent-Terneuzen

Een prognose tot 2030 van de transportvolumes per spoor in havens van Terneuzen en Gent, ter voorbereiding van een analyse van de beschikbare capaciteit op het spoor, en een MKBA.

tabel rebound effecten

Rebound effecten milieumaatregelen

Indirecte effecten van milieumaatregelen

18074

MKBA R0-Noord

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de het noordelijke deel van de Ring rond Brussel (R0)

09_36

E40 - Haspengouw

MKBA verbinding Sint-Truiden (Haspengouw) - E40

refit

REFIT

Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes

veldweg

SMARTA

Hoe kunnen we meer inzetten op duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen in landelijke rurale gebieden?

Sustrus

SUST-RUS

Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland

TML185s

ISEEM-Benelux

Geïntegreerd regionaal economisch model Benelux

schip binnenvaart

ECCONET

Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk

08_19

ICEWIN

Economische effecten van transportonderbrekingen in de Baltische Zee wegens ijswinters

logo Neujobs

NEUJOBS

Werkgelegenheid 2025: Hoe de veelvoudige veranderingen de Europese arbeidsmarkt zullen beïnvloeden

11_52

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

kilometerheffing

Impact kilometerheffing vrachtwagens op Belgische voedingsindustrie

Inschatting directe kosten en economische impact van de kilometerheffing vrachtwagens op de voedingsindustrie.

Inrichtingsstudie De Bieshoek

Inrichtingsstudie “De Bieshoek”

TML stond in voor de analyse van de mobiliteitsaspecten en voerde een quickscan Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse uit voor dit project.

15092_rescale

Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden

Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens

spoorweg

MKBA verduurzaming spoorvervoer

MKBA verduurzaming spoorvervoer door verdere elektrificatie van het Belgische spoorwegnet of vervanging van dieseltractie door andere duurzame vervoerswijzen.

luchthaven Munchen - @Pixabay RitaE

ITACA

Het ITACA-project wil inzicht verwerven in de stimulerende en remmende factoren voor de opname van nieuwe technologieën in luchtverkeersmanagement.

ISEEM

ISEEM

De ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerd ruimtelijk-economisch-ecologisch model voor België

Containers haven van Antwerpen - Afbeelding van HesselVisser op Pixabay

Vlaamse Knooppuntenmonitor

Verkennende studie naar een instrument voor kwantitatieve analyse van de mobiliteit in de Vlaamse vervoersknooppunten

file personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

Wegenheffing personenwagens in Vlaanderen: het langverwachte rapport, mét cijfers!
Onze bijdragen zitten vooral in de tarificatie, technologie en handhaving, sociaal verantwoord beleid, en monitorin

informatiebord busstation

Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer

Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net.

vrachtwagen

I-C-EU

De impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa

TML050s

Update van de elasticiteiten in het Hermin Model

Identificatie en aggregatie van de elasticiteiten van spill-over effecten door input-output verbanden en externaliteiten in de belangrijkst sectoren die co-financiering krijgen in het EU Cohesiebeleid

change

Distributieve effecten van een regionale kilometerheffing in Vlaanderen

Tegenstanders van rekeningrijden uiten vaak hun bezorgdheid over de billijkheid van dit systeem. Op basis van een uitgebreide studie tonen wij aan dat de kosten en baten vooral afhangen van het profiel van de autogebruiker en niet van het inkomen, zodat huishoudens met een gemiddeld autogebruik over het algemeen voordeel hebben.

microphone5

TML'ers aan het woord! #5

In deze rubriek stellen we je graag voor aan onze collega's op TML. Op die manier leer je ons wat beter kennen en ontdek je wat iedereen binnen TML doet. Recent hadden we een gesprek met Marianne, Christophe en Kristof!

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign