Projecten en artikels van Christophe Heyndrickx

 • christophe

  Christophe Heyndrickx

  Onderzoeker
  Christophe Heyndrickx is bio-ingenieur in landbouw- en milieu-economie. Hij behaalde na deze studies een master in advanced economics en startte kort daarna bij TML als onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in het modelleren van regionaal en nationaal economisch beleid, door gebruik te maken van algemene evenwichtsmodellering. Hij is betrokken bij modelontwikkeling op nationaal en Europees niveau en is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van algemeen evenwichtsmodellen door TML. Daarnaast houdt hij zich bezig met het uitrekenen van sociale, milieu en transporteconomische indicatoren, in het kader van duurzame economische ontwikkeling en transport.
  christophe.heyndrickx@tmleuven.be
  016 74 51 21
informatiebord busstation

Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer

Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net.

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

Impact kilometerheffing vrachtwagens op Belgische voedingsindustrie

Inschatting directe kosten en economische impact van de kilometerheffing vrachtwagens op de voedingsindustrie.

NEUJOBS

Werkgelegenheid 2025: Hoe de veelvoudige veranderingen de Europese arbeidsmarkt zullen beïnvloeden

vrachtwagen

I-C-EU

De impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa

tabel rebound effecten

Rebound effecten milieumaatregelen

Indirecte effecten van milieumaatregelen

schip binnenvaart

ECCONET

Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk

ICEWIN

Economische effecten van transportonderbrekingen in de Baltische Zee wegens ijswinters

SUST-RUS

Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland

E40 - Haspengouw

MKBA verbinding Sint-Truiden (Haspengouw) - E40

TML050s

Update van de elasticiteiten in het Hermin Model

Identificatie en aggregatie van de elasticiteiten van spill-over effecten door input-output verbanden en externaliteiten in de belangrijkst sectoren die co-financiering krijgen in het EU Cohesiebeleid

TML185s

ISEEM-Benelux

Geïntegreerd regionaal economisch model Benelux

ISEEM

ISEEM

De ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerd ruimtelijk-economisch-ecologisch model voor België

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

veldweg

SMARTA

Pilootproject: ontwikkeling van slimme, verbonden, en gedeelde mobiliteitsoplossingen in landelijke woongebieden

Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden

Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens

Optimalisatie spoor Gent-Terneuzen

Een prognose tot 2030 van de transportvolumes per spoor in havens van Terneuzen en Gent, ter voorbereiding van een analyse van de beschikbare capaciteit op het spoor.

file personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

© 2020 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign

TML gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Ok, ik accepteer cookies