Verkeersafwikkeling parking Carrefour te Korbeek-Lo

09.12
2009
Het doel van deze studie was om aan de hand van bepaalde scenario’s te kijken wat de effecten waren van de inplanting van een nieuwe handelszaak op de site waar ook Carrefour Korbeek-Lo gevestigd is. Deze scenario’s werden beschouwd in vergelijking met een vooraf gedefinieerd basisscenario waarin de toestand van de site zonder aanpassingen werd beschreven. De effecten werden voornamelijk op het vlak van verkeersafwikkeling bekeken, met name verkeersvolumes en reistijdverliezen.

Uitgaande van de resultaten was het op deze manier mogelijk om een objectief en kwantitatief gestaafde vergelijking te maken tussen enerzijds de scenario’s ten opzichte van het basisscenario, maar anderzijds ook tussen de diverse scenario’s onderling. Voor deze studie gebruikten we een microsimulatiemodel, wat specifiek toeliet om de gedetailleerde bewegingen van voertuigen in kaart te brengen.

Op basis hiervan konden we nakijken of de geplande inrichting van de nieuwe handelszaak al dan niet een probleem zou vormen voor het verkeer op en rondom de parking.

Periode

2009

Opdrachtgever

Carrefour Group Belgium

Partners

/

Ons team

Sven Maerivoet, Isaak Yperman
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign