Projecten en artikels van Ruben Corthout

 • ruben

  Ruben Corthout

  Onderzoeker
  Ruben Corthout is burgerlijk bouwkundig ingenieur van opleiding en behaalde een doctoraat in de Ingenieurswetenschappen aan de afdeling Verkeer & Infrastructuur van de KU Leuven. Sinds 2012 werkt hij als senior onderzoeker bij TML. Hij is voornamelijk gespecialiseerd in dynamische verkeerssimulaties, het ontwerpen van intelligente verkeerslichtenregelingen en multimodaal verkeersmanagement. Vanuit deze expertise is hij onder andere mee verantwoordelijk voor de ondersteuning van de macroscopische dynamische verkeersmodellen (MDVM) van Antwerpen en de Vlaamse Rand, de uitrol van de nieuwe verkeerslichtencoördinatiecentrale (VLCC) in Antwerpen en de ombouw van de A12.
  ruben.corthout@tmleuven.be
  +32 16 74 51 27
fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

MER-plan A102 R11

Plan-MER A102/R11bis

Uitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis

schema transportmodel

Ontwikkeling van een transportmodel

Ontwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model

netwerkkaart Antwerpen

Dynamisch verkeersmodel Antwerpen

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen.

Wegencategorisering

Ondersteuning MDVM

Dynamische verkeersmodellen capteren reistijden en files op een realistische manier en zijn daarom uitermate geschikt voor scenarioanalyses op lokaal en regionaal niveau ter ondersteuning van dynamisch verkeersmanagement.

Slachthuiskaai Hasselt

Blauwe Boulevard Hasselt

Analyse en opmaak van verkeerslichtenregeling op de Slachthuiskaai in Hasselt.

urban transport

MOMENTUM

Ontwikkelen van een toolkit voor het modelleren van opkomende vervoersmodi en – technologieën.

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

verkeerscontrolecentrum

Ontwerpen van verkeersmanagement voor Albanië

TML werkt mee aan de ontwikkeling van een verkeersmanagementsysteem voor Albanië. Hiervoor kijken we eerst naar de noden van de verschillende partijen en de financiële haalbaarheid. Tot slot werken we in detail een systeemarchitectuur en organisatiemodel uit, met inbegrip van een schatting van alle te maken kosten.

 beeld: https://wegenenverkeer.be/

Ombouwen A12 tot primaire weg

TML bestudeert als deel van Team A12 de herinrichting van de A12 om de veiligheid en doorstroming voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren.

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

Microsimulatie Hasselt

Microsimulaties Hasselt

Simulaties van nieuwe kruispuntontwerpen op de Kempische Steenweg (N74) en circulatiemaatregelen op de Ring rond Hasselt (R71).

Oudenaarde Santenssite ©Blauwdruk Stedenbouw

Oudenaarde Santenssite

Stedelijk masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde

Vissim

Slimme Netwerkregeling Antwerpen

Studie over een 'slimme' netwerkregeling voor Stad Antwerpen

ring rond Leuven

Verkeersgeleidingssysteem Stad Leuven

Technische en verkeerskundige studie verkeersgeleidingssysteem stad Leuven.

Bike Train Bike

BiTiBi

Naadloos energie-efficiënt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren.

Masterplan Izegem (Palmbout Urban Landscapes)

Masterplan Izegem

Uitwerking geïntegreerd masterplan voor de stad Izegem

Bodartplein Leuven

Bodartplein Leuven

Geïntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign