Ecoscore

07.11
2007
De Vlaamse Regering heeft in juli 2006 principieel haar akkoord gegeven over het gebruik van Ecoscore voor de hervorming van de verkeersbelasting. Het doel van deze nota was om het Ecoscore belastingsvoorstel voor personenwagen te onderzoeken op hun kosten en baten voor Vlaanderen. We analyseerden ook een ander voorstel: de hervorming van de jaarlijkse belasting op vrachtwagens.

Vrachtwagens zouden een verhoging of verlaging krijgen op de huidige (jaarlijkse) verkeersbelastingen volgens de Euro-norm van de motor. Vrachtwagens die een roetfilter laten installeren of die al aan een toekomstige emissienorm voldoen krijgen korting. De voorgestelde belastingshervorming is zeer complex, gaat wellicht weinig effect sorteren, en vermeerdert de huidige belastingsinkomsten ten nadele van de toekomstige belastingsinkomsten. Het is beter om een goede intelligente kilometerheffing voor te bereiden die toelaat te differentiëren naar Euro-norm, plaats en later tijdstip van gebruik. Oude vervuilende vrachtwagens worden dan vanzelf beperkt in hun gebruik.

De milieuschade van personenvoertuigen is vooral groot voor dieselauto’s die significant meer vervuilen dan benzinewagens. Het fiscaal ontmoedigen van dieselauto’s is de meest dringende en voor de hand liggende maatregel. Dit kan op korte termijn ingevoerd worden door hogere accijnzen op dieselbrandstof of door een hogere voertuigbelasting op het bezit van een dieselauto. Een fiscaliteit op basis van een vereenvoudigde Ecoscore (Pad 1) is zinvol, mits de differentiatie naar CO2-uitstoot wordt weggelaten. De CO2-kosten worden al meer dan nodig aangerekend via de accijnzen op brandstof. Een extra belasting op CO2 in de transportsector is dus niet zinvol, het zou enkel in grote mate een stimulans zijn om accijnzen te besparen. De invoering van een fiscaliteit gebaseerd op een “volledige” Ecoscore biedt weinig meerwaarde ten opzichte een fiscaliteit gebaseerd op de Euro-normen, en is bovendien administratief quasi onmogelijk daar het extra homologatietesten zou vereisen voor de meeste auto’s.

Periode

2007

Opdrachtgever

Steunpunt Fiscaliteit & Begroting, in samenwerking met het Departement FB van de Vlaamse overheid

Partners

K.U.Leuven

Ons team

Griet De Ceuster
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign