Reductie van broeikasgasemissies

08.21
2008
Het verhinderen van klimaatverandering is één van de belangrijkste uitdagingen voor onze en toekomstige generaties. Verscheidene overeenkomsten, doelstellingen en maatregelen om broeikasgasemissies te reduceren liggen op de politieke tafel, wereldwijd en op europees niveau. Onlangs heeft de EU een objectief vastgesteld om de GHG-emissies te verminderen met 30% (ten opzichte van 1990) tegen 2020 als deel van een internationale overeenkomst, of minstens 20% als unilaterale doelstelling. In dit rapport analyseerden wij wat de 30% doelstelling zou betekenen voor de Europese transportsector. Wij vertaalden deze doelstelling in een duidelijk broeikasgas-emissiedoelniveau voor de transportsector in 2020. Wij kwantificeerden de inspanning die nodig is om dit doel te bereiken, en we bestudeerden in welke mate de momenteel voorgestelde beleidsmaatregelen helpen om dit doelniveau te bereiken.

Periode

2008

Opdrachtgever

Greenpeace

Partners

/

Ons team

Bart Van Herbruggen
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign