Projecten en artikels van Inge Mayeres

uitstoot van niet-verbrandingsdeeltjes

Overzicht van recente studies en beleid met betrekking tot de niet-uitlaatemissies van deeltjes als gevolg van de slijtage van remmen, banden en het wegdek

De uitstoot van niet-verbrandingsverontreinigende stoffen van voertuigen is de afgelopen twee decennia toegenomen. Dit omvat de uitstoot van remslijtage, bandenslijtage en wegslijtage.

Smartmove_web

Impactstudies SmartMove

De Brusselse regering is op 3 december tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. De onderbouwing hiervan werd door TML gedaan in samenwerking met de Université Saint-Louis – Bruxelles. In onze impactstudie (NL en FR) staan de effecten op de mobiliteit en externe kosten van transport, budgettaire effecten en sociaal-economische effecten..

filebeeld

Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

Deze studie stelt een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel, en formuleert concrete aanbevelingen om de congestie te verminderen.

electrische wagen

EPOC 2030-2050

Ontwikkeling en implementatie van energietransitiemodellen voor België, waarbij TML focust op de relatie tussen energie en transport.

haven Antwerpen

LEZ havenbedrijf Antwerpen

Dit project onderzocht de milieukostenefficiëntie en de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in het havengebied van Antwerpen.

symbool voor groene taxi

Elektrische taxi’s

Onderzoek in het kader van 'Clean Power for Taxis'.

lage-emissiezone Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding LEZ Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding lage-emissiezone Antwerpen.

autosnelweg

Kostenberekening vermindering broeikasgasemissies transportsector

Cijfermatige ondersteuning voor de evaluatie van maatregelen ter beperking van de klimaatverandering.

fietsdeelsysteem

TERM 2019: The first and last mile

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu

LEZ Gent

Uitbreidingsstudie LEZ Gent

In deze studie onderzoeken we de meest geschikte mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige LEZ van Gent naar een groter gebied.

luchthaven Munchen - @Pixabay RitaE

ITACA

Het ITACA-project wil inzicht verwerven in de stimulerende en remmende factoren voor de opname van nieuwe technologieën in luchtverkeersmanagement.

Term 2020

TERM 2020 Train or plane?

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu.

vliegtuig

Duurzame brandstoffen voor de luchtvaart

Strategieën voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart.

Coverbeeld Noord-Zuid Limburg

Complex Project Noord-Zuid Limburg

Maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren van verschillende projectalternatieven.

file personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

Wegenheffing personenwagens in Vlaanderen: het langverwachte rapport, mét cijfers!
Onze bijdragen zitten vooral in de tarificatie, technologie en handhaving, sociaal verantwoord beleid, en monitorin

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign