Evacuatie van mindervaliden

06.46
Van 2007 tot 2010
De aandacht voor toegankelijkheid is de laatste jaren sterk toegenomen in Vlaanderen, en de horeca in het bijzonder heeft op dit gebied altijd een voortrekkersrol gespeeld. Voor hen vormen mindervaliden en ouderen een belangrijke doelgroep. Toegankelijkheid, brandveiligheid en evacuatie zijn belangrijke aandachtspunten. In de praktijk kan een architect of een eigenaar van een gebouw moeilijk inschatten of een ontwerp of een gebouw wel voldoet op deze punten. Voor een dergelijke evaluatie is immers veel gespecialiseerde kennis nodig.

In dit project werden 3 modellen ontwikkeld die gebouwen evalueren op de volgende aspecten:

- Toegankelijkheid: Hiervoor werd het Polis-model, het resultaat van een Europees project, verder ontwikkeld. In het Polis-model wordt de toegankelijkheid van een gebouw voor personen met een beperking gemeten met behulp van indices. Die kennen aan elk onderdeel van het gebouw een percentage toe dat aangeeft in welke mate dat deel van het gebouw bruikbaar is voor een persoon met een specifieke beperking.
- Brandveiligheid: Deze component van het project gaat na in welke mate het gebouw voldoet aan de (Belgische) wetgeving in verband met brandveiligheid, toegespitst op personen met een beperking. De evaluatie van het gebouw gebeurt ook hier aan de hand van indices die aangeven of het gebouw voldoet.
- Evacuatie: De evacuatiecomponent gaat na of een gebouw op een veilige en tijdige manier kan ontruimd worden. Evacuatie verschilt van toegankelijkheid in het tijdsaspect en de interactie van meerdere personen tijdens de evacuatie, wat een andere benadering nodig maakt dan voor toegankelijkheid.
Transport & Mobility Leuven ontwikkelde de evacuatiecomponent. Het voetgangersmodel NOMAD, ontwikkeld door de TU Delft, diende als basis hiervoor. In een voetgangersmodel wordt een omgeving (bv. een gebouw) gemodelleerd waarin gesimuleerde voetgangers zich bewegen. Door het zorgvuldig definiëren van scenario's is het nu mogelijk om dit voetgangersmodel te gebruiken als een (eenvoudig) evacuatiemodel. Dit onder zekere aannames in verband met het totale aantal personen en de verdeling van mensen met een beperking doorheen het gebouw.

De implementatie van verschillende types voetgangers laat het model toe rekening te houden met verschillende types personen met een beperking (motorisch, visueel, auditief, cognitief). Het monitoren van een aantal karakteristieken tijdens de simulatie laat toe een beoordeling te bekomen van het gebouw in verband met evacuatie. Deze wordt naar de gebruiker gecommuniceerd door middel van indices, gelijkaardig qua interpretatie aan de Polis-indices.

Een case study werd uitgevoerd voor het Holiday Inn-hotel in Gent. Uit de resultaten bleek dat het voornaamste knelpunt tijdens een evacuatie de uitgang van het restaurant is, waar een groot aantal mensen probeert te evacueren door een relatief kleine deur.

Periode

Van 2007 tot 2010

Opdrachtgever

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT)

Partners

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB, projectcoördinator), de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), Federatie Ho.Re.Ca, Innovatiecentrum voor Huisvesting met Aangepaste Middelen (In-HAM)

Ons team

Sven Maerivoet, Laurent Franckx
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign