Projecten en artikels van Bart Ons

 • BartOnswebsite

  Bart Ons

  Onderzoeker
  Bart Ons is dokter in de psychologie en in de ingenieurswetenschappen. Hij verrichtte onderzoek in het labo van Experimentele Psychologie en in de Spraakverwerkingsonderzoeksgroep aan de KU Leuven. Zijn interesse voor mobiliteit bracht hem bij TML waar hij zijn brede ervaring inzet voor verschillende onderzoeksprojecten. In de projecten CITRUS en InterCor stelde hij gedragsexperimenten op om de invloed te onderzoeken van in-het-voertuig getoonde verkeersinformatie (C-ITS) op het rijgedrag van de chauffeur. Hij onderzocht in deze projecten het gebruik en de aanvaarding van nieuwe technologieën. Zijn expertise in onderzoeksmethoden droegen bij aan het succes van deze projecten. Voor het Europees project SEARUB nam hij een expertenrol op zich waarin hij de invloed beschreef van nieuwe technologieën (ADAS, zelfrijdende voertuigen) op de professionele rijopleiding. Het gedrag van weggebruikers en de daarmee samenhangende bewegingspatronen van voertuigen vervullen een centrale rol in zijn projecten. Daarom wordt hij ook betrokken bij modellering en simulaties (zoals de TransAID en ConACon projecten). Hij schrijft code om de veiligheid en de verkeersdoorstroming te simuleren van het verkeer bij de integratie van steeds meer zelfrijdende voertuigen. Voor zijn werk in het ConACon project sleepte hij in 2020 een nominatie in de wacht voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Bart Ons heeft ervaring als data-analist en verbreedt zijn kennis met projecten zoals de Vlaamse Knooppuntenmonitor en de kilometerheffing in Brussel. In deze projecten heeft hij een actieve rol in de ontwikkeling van databanken, de verwerking van data en het schrijven van SQL code.
  bart.ons@tmleuven.be
  +32 16 95 71 55
auto

SECREDAS

Veiligheid, betrouwbaarheid en privacy van geautomatiseerde systemen

logo citrus

CITRUS

Coöperatieve intelligente vervoerssystemen voor vrachtwagens in Vlaanderen (België) in de praktijk getest.

transaid consortiumteam

TransAID

In het TransAID project onderzochten we hoe verkeersmanagement rekening kan houden met geautomatiseerde voertuigen om zo de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

verkeerscontrolecentrum

Ontwerpen van verkeersmanagement voor Albanië

TML werkt mee aan de ontwikkeling van een verkeersmanagementsysteem voor Albanië. Hiervoor kijken we eerst naar de noden van de verschillende partijen en de financiële haalbaarheid. Tot slot werken we in detail een systeemarchitectuur en organisatiemodel uit, met inbegrip van een schatting van alle te maken kosten.

Smartmove_web

Impactstudies SmartMove

De Brusselse regering is op 3 december tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. De onderbouwing hiervan werd door TML gedaan in samenwerking met de Université Saint-Louis – Bruxelles. In onze impactstudie (NL en FR) staan de effecten op de mobiliteit en externe kosten van transport, budgettaire effecten en sociaal-economische effecten..

numidas

nuMIDAS

nuMIDAS is een Horizon 2020-onderzoeksproject, geleid door TML, dat een toolkit zal bouwen om beleidsmakers in steden te helpen bij de aanpak van nieuwe mobiliteitstrends en -uitdagingen.

electrische wagen

EPOC 2030-2050

Ontwikkeling en implementatie van energietransitiemodellen voor België, waarbij TML focust op de relatie tussen energie en transport.

21018_resize

Vilvoorde verkeer- en parkeergeleiding met ANPR en PGS technologie

Naar een slim digitaal ANPR- en parkeergeleidingssysteem om autodruk te weren en de stadskern bereikbaar en leefbaar te maken.

autostrade

SEARUB

Gevolgen van bestuurdersassistentie en automatisatie voor EU-beleid en wetgeving

18041_testfest_website

Evaluatie C-ITS

Evaluatie van C-ITS pilootprojecten in drie evaluatiedomeinen: technisch, impact en gebruikersacceptatie

autobestuurder

ConACon

Context Aware Control

ring rond Leuven

Verkeersgeleidingssysteem Stad Leuven

Technische en verkeerskundige studie verkeersgeleidingssysteem stad Leuven.

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign