De impact van trajectcontrole

14091
De trajectcontrole meet de reistijd van een voertuig tussen twee vaste punten langs een weg, en leidt uit die waarnemingen de gemiddelde snelheid af. In deze effectbeoordeling bestudeerden we de trajectcontrole langs de A10/E40 in België, tussen Brussel en Gent. We gebruikten verkeersgegevens die werden verzameld door het Verkeerscentrum Vlaanderen in hun datawarehouse. In tegenstelling tot eerdere studies over trajectcontrole, is deze data vrij gedetailleerd aangezien het informatie van alle 5 minuten gedurende meer dan 2 jaar bevat. Daarnaast hebben we ook de verkeersveiligheid geanalyseerd dankzij gegevens over ongevallen die we van de Belgische politie ontvingen.

Onze belangrijkste conclusies sommen we even op. Er is geen impact op de wegcapaciteit op die locatie. Er is een merkbare daling van circa 4% in de snelheid van auto's en bestelwagens. Spectaculairder is de daling van ongeveer 25% tot 30% van de snelheidsafwijkingen van deze voertuigen, waar we ondermeer uit afleiden dat de verkeersafwikkeling stabieler verloopt dankzij de maatregel. We constateren ook een positief effect op de verkeersveiligheid, het aantal ongevallen daalt met ongeveer 15% (dit impliceert dat er 23% minder auto’s bij betrokken zijn). Bovendien schatten we een daling in van circa 29% lichte overtreders, en een nog meer uitgesproken daling van ongeveer 78% zware overtreders. Gezien de kosten voor de aanvankelijke uitrol en de directe voordelen van de boetes, lijkt de maatregel een initiële kosten-batenverhouding van ongeveer 9,7:1 voor het eerste jaar te hebben. Daarna is de kosten-batenverhouding hoger aangezien het slechts gaat om onderhoudskosten voor de volgende jaren.

Trajectcontrole is een nuttige maatregel om het aantal ongevallen te verminderen, zonder belemmering van de verkeersstromen. Gezien de aard van de maatregel moedigen we ook het gebruik ervan aan op niet- autosnelwegen, zoals de stadsringen en secundaire wegen. Merk op dat vaste knipperende camera's nog altijd zeer nuttig zijn, bijvoorbeeld in de bebouwde kom. Wij geloven dat een goed beleid bestaat uit een gezonde combinatie van beide benaderingen tot handhaving. Dit in combinatie met de sensibilisering van de weggebruikers, door het uitleggen van de motivatie en de effecten van deze maatregelen.

Periode

2014

Opdrachtgever

ITS.be

Partners

/

Ons team

Lars Akkermans, Sven Maerivoet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign