Projecten en artikels van Jeroen Vanbiervliet

 • jeroen

  Jeroen Vanbiervliet

  Onderzoeker
  Jeroen Vanbiervliet studeerde af als bio-ingenieur in de biosysteemtechniek, waar hij leerde om op een kritische manier bepaalde (biologische) processen kwantitatief te modelleren en analyseren. Hij vervolledigde zijn studies nog met specifieke opleidingsonderdelen van de Master ‘Transport en Logistiek’ aan de KU Leuven. Bij TML focust hij vooral op het ontwerp van intelligente lichtenregelingen, en de microsimulaties van zo’n netwerken. Hij is sterk betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuw, innovatief beheerssysteem voor de verkeerslichten in Antwerpen. In dit project bouwt hij expertise op rond de analyse, verbetering en simulatie van lichtengeregelde kruispunten. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met het uitwerken van de minderhinderaanpak van een aantal grote complexe infrastructuurwerken zoals de Noorderlijn en de Oosterweelverbinding in Antwerpen. In die projecten moet hij verkeersstructuren analyseren van het hoogste (autosnelwegennet) tot het laagste detailniveau (verbreden van fietspaden op een lokale weg), om dan na de analyse te komen tot mogelijke maatregelen om de hinder te beperken (omleidingsroutes, alternatieve transportmodi uitbouwen, verkeerslichten tijdelijk aanpassen, … ).
  jeroen.vanbiervliet@tmleuven.be
  +32 16 31 77 38
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign