Kosten-batenanalyses

Vervoersprojecten komen altijd tot stand door een afweging van allerlei voor- en nadelen tegenover elkaar. Deze analyses focussen gewoonlijk op één of meer deelaspecten. Door onze brede organisatie kunnen wij ook alle relevante effecten meenemen in een zogeheten kosten-batenanalyse (KBA). Een belangrijk aspect daarin is het afwegen van de externe effecten door middel van monetarisaties. Het gaat dan niet alleen om de direct voelbare financiële lasten, maar ook om sociale externe kosten zoals files, luchtvervuiling, ongevallen, etc.

Naast KBA's kunnen ook andere analysetechnieken worden toegepast: multicriteria analyses, veiligheids-, leefbaarheids- en bereikbaarheidsanalyses, etc.

Recente projecten

Weergavefilter
MKBA E17 Temse-Kruibeke

MKBA E17 Temse-Kruibeke

MKBA-studie voor de infrastructurele ontwikkeling van het netwerk van de E17 tussen Temse en Kruibeke.

18074

MKBA R0-Noord

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de het noordelijke deel van de Ring rond Brussel (R0)

symbool voor groene taxi

Elektrische taxi’s

Onderzoek in het kader van 'Clean Power for Taxis'.

kanaal

Kanaal Bossuit-Kortrijk

Opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va schepen.

vliegtuig

Duurzame brandstoffen voor de luchtvaart

Strategieën voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart.

wagenpark

CO2-regulering en snelheidsbegrenzers

De mogelijke rol van snelheidsbegrenzers in de CO2 regulering voor lichte commerciële voertuigen

tweedehandswagens

De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciële voertuigen in Europa

Prijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciële voertuigen

treinsporen

Spoorcorridor 3RX

Haalbaarheidsstudie en MKBA voor de spoorcorridor 3RX tussen België en Duitsland

effectenstudie Woluwelaan

Effectenstudie Woluwelaan

Microsimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan

fietser

Fietsen in Brussel, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen

TML312s

Veiligheidsaspecten van bandengebruik

Veiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en cons...

vrachtwagens

Training van professionele bestuurders

Studie naar de effectiviteit en verbetering van het Europese wetgevende kader rond de training van professionele bestuurders

schema transportmodel

Ontwikkeling van een transportmodel

Ontwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model

12_31

Federale overheid als “launching customer” van elektrische mobiliteit

Opstellen van een draaiboek voor de transitie van hun wagenpark en dat van autonome overheidsbedrijven naar elektrische mobil...

Brusselse-Ring

Second opinion Brusselse Ring

Vergelijking tussen het effect van een verbreding van de ring versus rekeningrijden op files en gezondheid

13_33

Betaalbare en rendabele taxi’s in BHG

Onderzoek van de bestaande tariefstructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

vliegtuig

ACCHANGE

Versnelde verandering bij het beheer van luchtvaartverkeer door regionale voorlopers

11_46

Kosten-batenanalyse spoorcorridor PP22

Studie over de afwerking van de Europese spoorcorridor tussen Duitsland en Griekenland

EMEPgrid

Maritieme emissiecontrolegebieden

Een nieuw trendscenario voor de emissies van zeeschepen tot 2050, inclusief de kosten die nodig zijn om de emissies te kunnen...

meccanoverbinding Antwerpen

Meccanoverbinding Antwerpen

Verkeerskundige analyse en MKBA van een nieuwe Scheldekruising in Antwerpen

10_58

N76

De N76 omvormen naar een primaire weg?

09_01

European Road Safety Action Program (ERSAP)

Voorbereiding van het 'European Road Safety Action Program' 2011-2020

09_36

E40 - Haspengouw

MKBA verbinding Sint-Truiden (Haspengouw) - E40

sporen

Opleiding KBA spoorwegen

Opleiding van 5 dagen, FR en NL, voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

trein

IJzeren Rijn

Vervoersprognoses en MKBA ivm een eventuele heractivering van de IJzeren Rijn

5_33

Economische effecten 80 km/u

Analyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnel...

GRACE

Generalisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport

N8 Ieper-Veurne

Analyse van mogelijke infrastructuur oplossingen voor de verbinding Ieper-Veurne

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign