Regionale samenstelling van de voertuigvloot België

13.08
Van 2013 tot 2014
Om aan haar internationale verplichtingen te voldoen, moet België inventarissen van luchtemissies opstellen voor de vervoerssector. Vlaanderen, Wallonië en Brussel maken elk hun eigen inventaris om zo tot een geconsolideerde nationale emissie-inventaris te komen.

Deze benadering veroorzaakte inconsistenties tussen de verschillende regio’s en daardoor ook op nationaal niveau. De tijdelijke groep van emissies van wegvervoer CCIEP (The Coordination Committee for International Environmental Policy) concludeerde na analyse dat de inconsistenties inderdaad gerelateerd waren aan de verschillen in de regionale vloot.

Het doel van het project was de transformatie van de statistische gegevens naar een consistente vlootcompositie die kan gebruikt worden om de inventarissen van emissies te verbeteren. TML ontwikkelde een tool die voldoet aan volgende voorwaarden:
  • De ontwikkeling van een consistente methodologie om de verschillende beschikbare gegevensbronnen om te zetten naar invoer voor de generatie van historische en toekomstige voertuigvloten
  • Historische regionale vlootsamenstelling voor de jaren 1990 tot en met 2012
  • Vlootprojecties in een ‘business as usual’ scenario voor de jaren 2015, 2020, 2025 en 2030

Periode

Van 2013 tot 2014

Opdrachtgever

Agence Wallonne de l'Air et du Climat (AwAC)

Partners

/

Ons team

Kris Vanherle, Filip Vanhove, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign