Projectoverzicht

An unrecoverable error occurred.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.
Weergavefilter

Er zijn geen items die voldoen aan de weergavefilter.

Een overzicht van onze projecten in de kijker.
pendelaars in de stad

SUMI

De Europese Commissie heeft de benchmarking tool voor stedelijke mobiliteitsindicatoren (SUMI) vrijgegeven om de uitvoering van hun duurzame stedelijke mobiliteitsplannen op te volgen en te evalueren, en om de prestaties van hun eigen beleid te beoordelen.TML nam het voortouw bij de uitwerking van deze benchmarking-tool.

bushalte

Mobiscore

[Vervolgstudie] Een half jaar na de lancering van de Mobiscore voerde TML, i.s.m. het Departement Omgeving, een grondige analyse uit. Op basis daarvan zullen we voorstellen doen om tot een verbeterde Mobiscore te komen die beter aansluit bij de beleidsdoelstellingen.

wecount raamfoto

WeCount

Sinds de uitbraak van Covid-19 wordt ons Telraam-apparaat gebruikt als een belangrijke referentie om lokaal verkeer te volgen. We zien een duidelijke trend van afnemend autoverkeer en toenemend recreatief fietsen. Onze onderzoekers hebben data en aanvullende informatie verstrekt aan zowel regionale als nationale nieuwskanalen. Nu burgers in vijf steden in heel Europa binnenkort verkeersgegevens gaan monitoren als onderdeel van WeCount, zullen burgerwetenschappelijke projecten als dit een sleutelrol spelen bij het in kaart brengen van veranderingen in verkeers- en reisgewoonten in de komende maanden.

Smartmove_web

Impactstudies SmartMove

De Brusselse regering is op 3 december tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. De onderbouwing hiervan werd door TML gedaan in samenwerking met de Université Saint-Louis – Bruxelles. In onze impactstudie (NL en FR) staan de effecten op de mobiliteit en externe kosten van transport, budgettaire effecten en sociaal-economische effecten.

201081

Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel

Onderzoek naar haalbare mobiliteitsoplossingen voor Vlaanderen.

20009MicrosimulatieNinovesteenwegAalst

Microsimulatie Ninovesteenweg Aalst

Opmaak voertuigafhankelijke lichtenregeling en microsimulatie van de deelkruispunten N405 Ninovesteenweg x Nachtegaalstraat x Industrielaan in Aalst

Transportmodellen voor luchtkwaliteit

Transportmodellen voor luchtkwaliteit

Nieuwe luchtkwaliteitsmodellen vereisen een nieuw type input met een hogere mate van ruimtelijke detaillering. Het knelpunt lijkt te liggen in de inschatting van het transportvolume op een fijnmazige kaart en de kwaliteit van de kaart met betrekking tot de geolocatie van de wegen.

 beeld: https://wegenenverkeer.be/

Ombouwen A12 tot primaire weg

TML bestudeert als deel van Team A12 de herinrichting van de A12 om de veiligheid en doorstroming voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren.

Investeringen in de EU energiesector

Energiekosten, belastingen en het effect van overheidsinterventies op investeringen

Energiekosten, belastingen en het effect van overheidsinterventies op investeringen

uitstoot van niet-verbrandingsdeeltjes

Herziening van recente studies en beleid met betrekking tot de uitstoot van niet-verbrandingsdeeltjes als gevolg van breuk, banden- en wegslijtage

De uitstoot van niet-verbrandingsverontreinigende stoffen van voertuigen is de afgelopen twee decennia toegenomen. Dit omvat de uitstoot van breukslijtage, bandenslijtage en wegslijtage.

Inrichtingsstudie De Bieshoek

Inrichtingsstudie “De Bieshoek”

TML stond in voor de analyse van de mobiliteitsaspecten en voerde een quickscan Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse uit voor dit project.

Pagina van de
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign