Ondersteuning bij de uitwerking van het Witboek Beleidsplan Ruimte voor Vlaanderen

12.59
2013
De Vlaamse Regering keurde op 4 mei 2012 het Groenboek Beleidsplan Ruimte “Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool?” goed. Het Groenboek stelt een nieuwe ruimtelijke visie op Vlaanderen voor en vormt het vertrekpunt naar het Witboek.
Deze studie bood ondersteuning bij de uitwerking van dit Witboek, waarbij we beleidsvoorbereidend onderzoekswerk uitvoerden en ondersteuning bij de beleidsimplementatie boden.

TML ondersteunde het team bij de sleutelkwestie “Vlaanderen verbinden met de wereld”, wat Vlaanderen zal toelaten om een aantal scherpe keuzes te maken om haar gewenste positie als Metropool te verwezenlijken. Hiertoe vertrokken we van bestaande verkeersmodellen, databronnen, literatuur, databases, … om de huidige situatie op het vlak van infrastructuur te bepalen. Via desktopresearch zorgden we dat de voorgelegde onderzoeksvragen wetenschappelijke onderbouwd werden. De ruimtelijke vertaling ervan naar Vlaanderen toe gebeurde via ontwerpend onderzoek. De verbetering van bestaande knelpunten, de optimale aanpak van de toekomstige verkeersvraag en met welke (nieuwe) vervoersmodi dit kan, stonden hier centraal.

Periode

2013

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Afdeling Ruimtelijke Planning

Partners

SumResearch, Grontmij, Royal Haskoning, WES, ILVO, LDR Advocaten, Radboud Universiteit Nijmegen

Ons team

Sven Maerivoet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign