TRENEN

01.31
Van 2002 tot 2003
Voor 5 landen werd met het TRENEN model nagegaan wat de optimale taksstructuur is voor de transportsector, en in welke mate de huidige taksstructuur deze benadert. De resultaten van dit project werden besproken door de Council of Ministers van de ECMT op hun jaarlijkse bijeenkomst in mei 2003. Dit project heeft geresulteerd in een boek "Reforming Transport Taxes", gepubliceerd door de OESO in december 2003. In dit rapport worden de economische principes voor een efficiënt taxatiesysteem voor het transport onderzocht. Het biedt een kader voor de internationale vergelijking van transporttaksen en -heffingen. Het rapport bekijkt welke taksen het resultaat zouden zijn wanneer een maximale welvaartscreatie door het transportsysteem wordt beoogd. De impact op elke vervoerwijze wordt apart bekeken, evenals de impact op de internationale concurrentie van de vervoerders.

Periode

Van 2002 tot 2003

Opdrachtgever

OESO - European Council of Ministers of Transport (ECMT), en de Europese Commissie - DG TREN

Partners

Rana Roy (projectleider, UK), en Stef Proost (KU Leuven)

Ons team

Joko Purwanto, Bart Van Herbruggen, Stijn Tastenhoye, Michaël De Schrijver
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign