CFVD

06.06 / 06.24
2006
Het verkrijgen van juiste en betrouwbare verkeersinformatie over een wegennetwerk is een discipline die een constante evolutie doormaakt, waarbij wereldwijd allerhande technieken gebruikt worden. In deze studie bekijken we een methode om reistijden af te leiden, gebaseerd op de informatie van mobiele telefoons. De techniek steunt op de door ITIS Holdings gepatenteerde Cellular Floating Vehicle Data (CFVD) technologie. Deze methode concentreert zich op de uitwisseling van informatie tussen GSM toestellen en de vaste antennemasten.

Onze studie omvat een validatie die de bruikbaarheid van de CFVD technologie inschat met betrekking tot het verkrijgen van reistijden en informatie over de verkeerstoestand. Om dit te bereiken, vergeleken we de resultaten van de CFVD technologie met verschillende andere verkeersmetingen: gegevens afkomstig van enkelvoudige lusdetectoren ingebed in het wegdek, en observaties gemaakt tijdens testritten met een voertuig uitgerust met een GPS ontvanger. Dit liet ons toe om de performantie van de CFVD technologie te evalueren aan de hand van verschillende onafhankelijke databronnen.

De validatie werd gedaan voor de CFVD technologie zoals ze geïmplementeerd werd in de regio van Antwerpen gedurende oktober 2006. Het studiegebied omvat een zone bestaande uit alle autosnelwegen en de grote regionale en stedelijke wegen in de buurt van de stad.

Periode

2006

Opdrachtgever

TC-Matix

Partners

/

Ons team

Sven Maerivoet, Steven Logghe
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign