Incident management

01.28
2002
Voor de federale overheid werd nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor incident management op de autosnelwegen in België.

Incidenten veroorzaken veel vertraging en brengen hoge kosten met zich mee. Daarom wordt sinds een aantal jaren incident management toegepast op wegen waar dat nodig wordt geacht. Daarbij worden preventieve en curatieve maatregelen onderscheiden.

Preventieve maatregelen beogen het aantal incidenten, en in sommige gevallen ook de ernst ervan, te verminderen.
Curatieve maatregelen worden pas ingezet als incidenten al hebben plaatsgevonden, en richten zich meestal op het verkorten van de tijd die nodig is om de gevolgen van het incident op te ruimen.

Dit project richt zich op zowel op de preventieve als de curatieve fase:

- Hoe kunnen gevaarlijke situaties worden herkend, zodat incidenten kunnen worden voorspeld?
- Hoe kan, nadat een incident zich heeft voorgedaan, zo snel mogelijk de juiste informatie beschikbaar gesteld worden?

Periode

2002

Opdrachtgever

FOD Mobiliteit

Partners

/

Ons team

Griet De Ceuster
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign