Elasticiteiten vervoer

05.16
Van 2005 tot 2006
Voor de Vlaamse Milieu Maatschappij onderzocht TML samen met Ecolas milieugerelateerde elasticiteiten. Het ging hierbij om beleidsrelevante informatie betreffende elasticiteiten (prijselasticiteiten, kruiselingse elasticiteiten, inkomenselasticiteiten, ...) van milieugerelateerde goederen en diensten: energiegebruik, autogebruik, water, afval, ... en hun milieuvriendelijke alternatieven zoals bv. aankoop van milieuvriendelijke(re) voertuigen, aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, gebruik van openbaar vervoer, hemelwatergebruik, selectie van afval, ...

Periode

Van 2005 tot 2006

Opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Partners

Ecolas (projectleider)

Ons team

Griet De Ceuster
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign