Collaboratieve netwerken

04.06
2004
Hoewel Vlaanderen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor logistieke activiteiten is, kan slechts een beperkt aantal Vlaamse logistieke dienstverleners full service en intra-Europese logistieke operaties ondersteunen. Door het opzetten van collaboratieve netwerken, of structurele samenwerkingsverbanden, kunnen dienstverleners een veel breder dienstenpakket en geografische dekking aanbieden aan hun huidige en nieuwe opdrachtgevers.

Daarnaast verhoogt een kwalitatief goed dienstenpakket de aantrekkelijkheid van Vlaanderen als logistieke regio. In deze eerste studie ‘Behoefteanalyse’ werd de vraagzijde bekeken, m.a.w. in welke mate is er een behoefte bij de verladers-opdrachtgevers aan samenwerking tussen hun logistieke dienstverleners. Het gaat hier vooral om horizontale samenwerking. Deze vorm van samenwerking is van toepassing wanneer partijen met soortgelijke activiteiten samenwerken.

Het onderzoekstraject "collaboratieve netwerken" van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) heeft als voorlopig eindpunt een aanzet tot pilootproject (voorjaar 2005).

Periode

2004

Opdrachtgever

Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL)

Partners

TNO (projectleider)
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign