Expertsysteem verkeersgegevens

06.39
Van 2007 tot 2009
Transport & Mobility Leuven ondersteunde het Verkeerscentrum van de Vlaamse Overheid bij de ontwikkeling van een expertsysteem voor verkeersgegevens. Verkeersdata die dagelijks gegenereerd worden door tellussen in het wegennet zijn niet 100% betrouwbaar, correct en volledig. Nochtans worden op basis van deze gegevens verkeersindicatoren opgesteld, die gebruikt worden om de mobiliteit in kaart brengen en om beleidsbeslissingen op te baseren. Het is dus van cruciaal belang om hierbij uit te gaan van betrouwbare brongegevens.

Voor de kwaliteitscontrole van de verkeersgegevens ontwikkelden we eerst een reeks testen die aangeven of de data al dan niet betrouwbaar zijn. Data die onvolledig, onbetrouwbaar of incorrect zijn worden geschrapt en worden in een tweede stap op intelligente wijze vervangen. Hiertoe werden verschillende reconstructiemethodieken ontwikkeld. Op basis van de gecorrigeerde brondata werden tenslotte verkeersindicatoren opgesteld die de mobiliteit in Vlaanderen, alsmede haar evolutie, op een objectieve manier in kaart brengen.

Periode

Van 2007 tot 2009

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Verkeerscentrum

Partners

/

Ons team

Sven Maerivoet, Isaak Yperman
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign