GhG-TransPoRD

07.67
Van 2009 tot 2011
GHG-TransPoRD was een onderzoeksproject dat gecofinancierd werd door de Europese Commissie (FP7).

Het belangrijkste doel van GHG-TransPoRD was de ontwikkeling van een omvattende Europese strategie, waarbij O&O inspanningen met andere beleidsmaatregelen werden afgestemd. Het doel hier was de Europese doelstellingen te ondersteunen. In het bijzonder de reductie van transportgerelateerde emissies, waarbij aandacht besteed werd aan de verschillende transportmodi voor de periodes tot 2020 en 2050.

Als uitgangspunt voor de analyse van maatregelen namen we de doelstellingen die vooropgesteld werden voor de transporsector (backcasting). GHG-TransPoRD volgde twee sporen. Enerzijds beschreven we Europese innovatiesystemen voor de transportsector (investeringen en ontwikkelingen). Tegelijkertijd analyseerden we het reductiepotentiëel van verschillende technische maatregelen. Deze lijnen werden gecombineerd in een modelvergelijking van verschillende theoretische technologieintroducties, welke we vergeleken met bestaande beleidsmaatregelen. Op deze manier kwamen verschillende gebieden aan het licht waar het volledige reductiepotentieel nog niet bereikt is.

GHG-TransPoRD werd ondersteund door een team van stakeholders en workshops. Hierbij communiceerden we tussentijdse bevindingen met de betrokken partijen en betrokken we de transportsector actief bij het project.

TML was verantwoordelijk voor de analyse van dhet reductiepotentieel in de uitstoot van transportgerelateerde emissies door de introductie van bestaande en verwachte voertuigtechnologieën en mobiliteitsmaatregelen. Daarnaast stond TML in voor de kwantificatie van de effecten van verschillende scenario’s voor technologieintroducties door de analyse van TREMOVE simulaties.

 

Periode

Van 2009 tot 2011

Opdrachtgever

Europese Commissie, FP7

Partners

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) (DE) - (Coördinator), TRT Trasporti e Territorio (IT), DG JRC (SP), Institute for Transport Studies - University of Leeds (UK)

Ons team

Griet De Ceuster, Lars Akkermans, Tim Breemersch, Kris Vanherle, Ignacio Hidalgo González
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign