TEN-T planningsaanpak

09.31
Van 2009 tot 2010
Het Trans-Europese transportnetwerk (TEN-T) maakt deel uit van de centrale Europese transportplanning. De doelstelling van het TEN-T beleid is de Europese infrastructuurvoorzieningen te verzekeren overeenkomstig de economische, sociale en politieke doelstellingen die in het Verdrag van Lissabon werden geformuleerd. Meer specifiek is het TEN-T beleid gericht op het onderhoud en de vorming van toekomstige multimodale netwerken in de Lidstaten.

De methode die in deze studie ontwikkeld werd voor de planning van een TEN-T netwerk is gericht op de ondersteuning van de EU door een methodische ruggegraat te voorzien voor het TEN-T beleid, meer specifiek voor het kernnetwerk zoals bepaald in het Groenboek.

Periode

Van 2009 tot 2010

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG MOVE

Partners

NEA, ITS, PWC, ISIS, TNO

Ons team

Griet De Ceuster
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign