SUST-RUS

07.10
Van 2009 tot 2011
Het SUSTRUS projectteam ontwikkelde een ruimtelijk ecologisch-economisch model voor Rusland, op basis van de meest recent beschikbare methodologie inzake algemeen evenwichtsmodellering en energiemodellering.

Het doel van het model is:

- De kloof verkleinen tussen de Russische, Europese en internationale onderzoekspraktijken in duurzame beleidsvoering
- De Russische beleidsmakers een set van specifieke indicatoren aan te bieden die gericht zijn op hun individuele beleidsdomeinen. Elke indicator behoort tot de sociale, economische of ecologische dimensie en wordt rechtstreeks berekend door het model
- De ondersteuning van Europese en Russische beleidsmakers; en de internationale gemeenschap in hun duurzamheidsbeleidskeuze op korte en lange termijn
Duurzaamheid is een complexe term en heeft een ecologische, sociale en economische dimensie. Het SUSTRUS consortium verwerkte deze verschillende elementen in het model. We startten vanuit een algemeen evenwichtsmodel en we breidden deze verder uit met milieugerichte en sociale modules. Dit gebeurde op basis van Europees en internationaal onderzoek.

Gegeven de grote oppervlakte van Rusland en de grote verschillen in de economische en sociale structuur van haar regio’s, was het belangrijk om een regionale dimensie in het model in te brengen. Daarom werd de ‘new economic geography’ (NEG) methodologie toegepast als basis voor de modelconstructie. De huidige kwaliteit van de statische data voor de Russische Federatie liet toe zeven federale districten op te nemen in het model.

Het project genereerde volgende output:

- Een literatuuroverzicht, met een wiskundige beschrijving van enkele belangrijke modelprincipes (D1.1)
- Een uitwerking van de modelmethodologie (D1.2)
- Een ruwe dataset met alle economische data die beschikbaar zijn voor 2006 om de regionale dataset in evenwicht te brengen en mogelijk verder te verbeteren in de toekomst (D2.1,D2.2)
- De wiskundige basis van het model, met alle nodige analytische afleidingen (D3)
- Een consistent systeem van indicatoren, die uitgerekend kunnen worden door het model (D4)
- Een beschrijving van het basismodel (D5) uitgebreid met de milieugerelateerde, sociale en internationale module. Alle dimensies van het model kunnen interageren en delen van het model kunnen aan of afgezet worden, naargelang het onderzochte beleid (D8)
- Sensitiviteitsanalyse van de modelresultaten (D9.1)
- Een beschrijving van een aantal belangrijke modelsimulaties (D9.2)
De belangrijkste output is het volledige SUSTRUS model, geprogrammeerd in GAMS, publiek beschikbaar als D9.3. De volledige dataset is ook beschikbaar en werd gekoppeld aan het model. De dataset bevat alle social accounting matrices op regionaal niveau geclassificeerd volgens de officiele ISIC indeling in 32 sectoren, uitgewerkte regionale handelsbalansen, energieconsumptie en –productie, buitenlandse investeringen, sociale data en emissies.

 

Periode

Van 2009 tot 2011

Opdrachtgever

Europese Commissie, FP7

Partners

Centre for Economic and Financial Research (CEFIR-coördinator), ZEW, Centre for European Economic Research, Institute for the Economy in Transition (IET), Ural State University (USU), Voronezh State University (VSU), Far Eastern Center for Economic Development (FECED), Statistics Norway (SSB)

Ons team

Tim Breemersch, Eef Delhaye, Christophe Heyndrickx, Joko Purwanto, Ignacio Hidalgo González
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign