CO2-regulering en snelheidsbegrenzers

15082
Van 2015 tot 2016
Dit onderzoek richt zich niet alleen op de traditionele snelheidsbegrenzers maar ook op de meer geavanceerde ‘Intelligent Speed Adaptation’ (ISA) systemen voor nieuwe lichte commerciële voertuigen (LCVs). De huidige situatie wordt eerst onderzocht (kosten, huidig gebruik en navolging). We onderzoeken ook de concurrentiepositie van lichte commerciële voertuigen ten opzichte van zware commerciële voertuigen (HDVs). Daarnaast evalueren we de bijkomende voordelen van de uitvoering van snelheidsbegrenzers (verkeersveiligheid en luchtverontreinigende emissies). Tot slot verkennen we de wetgevende mogelijkheden om de installatie ervan te stimuleren.

Voor de analyse baseerden we ons op een overzicht van voertuigbrochures, literatuurstudie, een enquête onder de belanghebbenden en de lidstaten, interviews, ‘mystery shopping’, data-analyse en modellering.


Snelheidsbegrenzers in HDVs zijn reeds vele jaren verplicht. Wij vonden dat snelheidsbegrenzers een kosteneffectieve manier zijn om broeikasgasemissies van lichte commerciële voertuigen te verminderen; vooral in het geval van een snelheidsbegrenzer op 110 km/u of een ISA-systeem.

Voor de klassieke snelheidsbegrenzer worden voor LDVs twee systemen het meest aangeboden: aparte snelheidsbegrenzers en cruise control met snelheidsbegrenzer. De aparte snelheidsbegrenzer is geïnstalleerd door de OEM en kan meestal niet worden aangepast door de bestuurder. Daarentegen, bij de cruise control met snelheidsbegrenzer is de snelheidsbegrenzer een functie van het systeem die aanpasbaar is door de bestuurder. De combinatie van de snelheidsbegrenzer en cruise control is een optie in de prijsklasse van €150-€347 exclusief BTW. Aparte snelheidsbegrenzers (dus zonder cruise control) worden geïnstalleerd in de fabriek voor een prijs in tussen €25-€139 exclusief BTW. Alle prijzen zijn gebaseerd op de brochurebeoordeling voor Nederland, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De kosten voor de OEM om een aparte snelheidsbegrenzer te installeren zijn laag. ISA is op dit moment nog niet op de markt voor lichte commerciële voertuigen.

Naast een vermindering in broeikasgasemissies heeft het gebruik van snelheidsbegrenzers ook een positieve invloed op de uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen en op de verkeersveiligheid. Omdat fraude moeilijk opgespoord kan worden, zal handhaving mogelijk moeilijk zijn. Bovendien beweren gespecialiseerde bedrijven dat ze de snelheidsbegrenzer volledig kunnen verwijderen voor vrijwel alle nieuwe bestelauto's. De prijs voor het aanpassen van de snelheidsbegrenzer is echter relatief hoog in vergelijking met de prijs van een afzonderlijke snelheidsbegrenzer. In de interviews werden bedragen tussen €260-€435 aangegeven. De bedrijven hadden geen ervaring met ISA.

Een klassieke snelheidsbegrenzer ingesteld op 110 km/u heeft het grootste effect op de CO2-uitstoot en luchtverontreinigende stoffen. Moest er gekozen worden tussen een snelheidsbegrenzer op 110 km/u of één op 120 km/u, blijkt dat het eerste het meest kosteneffectief is. Maar deze heeft echter veel minder impact op de verkeersveiligheid dan de ISA-systemen want ISA heeft een impact op alle soorten wegen. Gezien het feit dat de ISA-systemen een veel groter positief effect hebben op de verkeersveiligheid, de CO2-uitstoot en luchtverontreinigende stoffen; ze geen lagere maximumsnelheden opleggen voor lichte commerciële voertuigen en dus meer aanvaardbaar zijn, is het gebruik van ISA stimuleren de beste optie.

Omdat ISA niet kan worden opgenomen in de testprocedure kan men het gebruik enkel stimuleren door de verminderde CO2 uitstoot afzonderlijk in rekening te brengen. Het is niet duidelijk of ISA geclassificeerd kan worden als een eco-innovatie. We moeten echter rekening houden met het feit dat we post 2020 kijken en dat het dus mogelijk kan zijn om het eco-innovatiesysteem te veranderen of zelf te vervangen door een andere aanpak. Afhankelijk van de uiteindelijke regulering kan een dergelijk stelsel de toepassing van technologieën gemakkelijker stimuleren. Dit kan de administratieve lasten voor zowel de regelgevende instantie als de LCV-fabrikanten verlagen. Vandaar dat het stimuleren van het gebruik van ISA kredieten onder een nieuw systeem de beste optie lijkt te zijn.

Periode

Van 2015 tot 2016

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG CLIMA

Partners

CE Delft, TNO

Ons team

Lars Akkermans, Eef Delhaye
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign