Slimme Netwerkregeling Antwerpen

19047
Van 2019 tot 2020
In een slimme stad of gemeente creëren lokale besturen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven samen oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. We zien dat er meer ‘dingen’ dan mensen geconnecteerd zijn met het internet. Dit laat niet alleen toe om een reeks gegevens van deze objecten (bv. stand van verkeerslicht,…) te verzamelen in realtime, maar deze objecten ook in realtime aan te sturen. Hoe kan een gemeente haar dienstverlening aan haar burgers en ondernemers verbeteren door slim gebruik te maken van deze nieuwe technologische mogelijkheden en data?

In het kader van deze ‘City of Things’-oproep van VLAIO nam Stad Antwerpen het initiatief om een studie op te starten over een ‘slimme’ netwerkregeling voor de stad. Deze regeling zal op basis van metingen en nieuwe algoritmes een voorspelling maken van de potentiële opbouw van files.  Die voorspellingen maken het mogelijk om proactief te anticiperen en gebalanceerd de file-opbouw te minimaliseren (rekening houdend met wettelijke-, randvoorwaarden en kwaliteitseisen).

TML werkt samen met partner Dynniq aan de evaluatie van zo’n slimme netwerkregeling, en begeleidt Stad Antwerpen in de kennisopbouw hierrond. Binnen het vastgelegde beleidskader zal TML voor twee verschillende gebieden binnen de stad Antwerpen zowel de microsimulatie opmaken als de geoptimaliseerde lichtenregelingen.  Daarnaast begeleiden onze onderzoekers ook Stad Antwerpen bij het onderzoeken van de voor- en nadelen van netwerkregelingen. Het resultaat van de studie zal gebruikt worden als basis voor de verdere implementatie van een dergelijke netwerkregeling.    

Periode

Van 2019 tot 2020

Opdrachtgever

Stad Antwerpen

Partners

Dynniq

Ons team

Ruben Corthout, Hanne De Naegel, Rodric Frederix
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign