Rhine-Alpine Transportstudie

17013
Van 2017 tot 2018
Binnen deze Rhine-Alpine transportstudie bestudeerden we het potentieel van de corridor in functie van modale verschuivingen van weg naar spoor.  Meer bepaald onderzochten we daarbij het potentieel van deze 3 aspecten: zwaardere treinen, snellere treinen, en betrouwbaardere treinen.  Daarnaast analyseerden we hoe de competitiviteit van het goederenvrachtvervoer langs de Rhine-Alpine corridor kan verhoogd worden door de specifieke kostenbesparingen gerelateerd aan deze 3 aspecten.  Voor het uitvoeren van deze studie hebben we o.a. het ‘rail corridor cost model’ ingezet; een model dat door TML zelf werd ontwikkeld.

Uitgebreide omschrijving:
Uit de eerste Transportmarktstudie (2013) voor de Rhine-Alpine corridor bleek dat het overbruggen van de bestaande lacunes en het behalen van de Europese TEN-T normen heel wat potentiële voordelen kunnen opleveren voor de betrokken spoorwegondernemingen.
In opvolging hiervan heeft deze Rhine-Alpine transportstudie tot doel om voor de betreffende corridor de kosten en baten van de volgende aspecten te onderzoeken:
  1. De ontvankelijkheid van het goederenvervoer per spoor, en meer specifiek het potentieel om verkeer te verschuiven van weg naar spoor. 
Drie gerelateerde onderwerpen worden daarbij onderzocht:
  • zwaardere treinen: het optimale treingewicht voor 740m-lange treinen;
  • snellere treinen: dankzij de vermindering van het aantal (niet-commerciële) haltes;
  • betrouwbaardere treinen, die een hogere stiptheidsnorm behalen en informatie verstrekken over vertragingen (verwachte aankomsttijd)
  1. Te onderzoeken hoe de competitiviteit van het goederenvrachtvervoer langs de Rhine-Alpine corridor kan verhoogd worden door de specifieke kostenbesparingen die samenhangen met deze drie onderwerpen.
TML’s expertise:
Binnen het internationaal consortium dat dit project uitvoerde, zette TML zijn ervaring in met betrekking tot de thematische domeinen die relevant zijn voor deze studie.  Daarenboven beschikt TML ook over een diepgaande kennis van de Beneluxregio.
Bij het uitvoeren van dit project combineerde TML zijn uitgebreide state-of-the-art-expertise op vlak van dataverzameling en data-analyse met een grondige kennis van (alle mogelijke vormen van) vrachtvervoer.   Daarnaast heeft TML ook een gedegen expertise wat betreft ex-ante impactanalyses.
Gedurende het voorbije decennium was TML verantwoordelijk voor verschillende studies over spoorvervoer  waaronder verschillende marktstudies, een studie rond het optimaliseren van de infrastructuurvergoeding, de ontwikkeling van een kosten-baten-benefit model en de update daarvan, en meerdere kosten-baten analyses.
Voor het uitvoeren van deze studie wordt o.a. het 'rail corridor cost model' ingezet; een model dat door TML zelf werd ontwikkeld.
 

Periode

Van 2017 tot 2018

Opdrachtgever

EEIG

Partners

TRT, M-Five, SSP CONSULT, Lucchini-Mariotta e Associati SA

Ons team

Griet De Ceuster, Eef Delhaye
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign