Plan-MilieuEffectRapportage Oosterweelverbinding

12.24
Van 2012 tot 2014
Na diverse reacties op vroegere voorstellen voor de realisatie van een bijkomende Scheldekruising voor het autoverkeer, werd door de Vlaamse regering op 29/9/2010 beslist om de sluiting van de Antwerpse ring te realiseren onder de vorm van een tunnel (combinatie van afgezonken tunnel- en cut and cover-tunnelgedeelten) in plaats van onder de vorm van een viaduct (de "Lange Wapper"), zoals aanvankelijk voorzien in het bestaande GRUP en de bouwvergunningsaanvraag. De kruising van de Schelde blijft gebeuren via een afgezonken tunnel. De Oosterweelverbinding staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een ruimer maatregelenpakket, het Masterplan 2020, waarin naast een aantal nieuwe infrastructuren voor het autoverkeer ook een aantal watergebonden infrastructuren en een groot aantal openbaar vervoersprojecten vervat zitten.

Voor dit nieuw project werd nu ook een nieuwe Plan-MER opgesteld waarbij het plan wordt afgewogen tegen andere voorgestelde alternatieven gecombineerd met mogelijke andere infrastructuren en exploitatievarianten. TML zorgde hierbij voor de evaluatie van de voorstellen op vlak van mobiliteit.

In februari 2014 werd het Plan-MER rapport goedgekeurd door de Dienst MER. In de beoordeling is Mobiliteit een belangrijk aspect waarbij het Plan Oosterweelverbinding wordt geëvalueerd in verschillende effectgroepen zoals het functioneren van het verkeerssysteem, bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Rekening houdend met de groeicijfers van het verkeer geraamd door de diensten van het Vlaams Gewest, wordt het plan Oosterweelverbinding beoordeeld als beste oplossing om de Antwerpse ringstructuur te verbeteren. Bijkomend blijkt uit de analyses dat het instellen van een vrachtverbod in de Kennedytunnel niet de beste oplossing is en dat het eerder wenselijk is om een tol in te stellen in alle tunnels met een gedifferentieerd tarief om de verkeersstromen optimaal te sturen op de ringstructuur.

Periode

Van 2012 tot 2014

Opdrachtgever

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM NV)

Partners

TVSAM

Ons team

Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign