Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei'

08.71
Van 2009 tot 2013
In samenwerking met SumResearch en lar. D. Vandekerkhove, werd TML verkozen als laureaat in de wedstrijd voor het opmaken van een toekomstvisie voor de recreatiecluster 'Moerelei' in Wilrijk (Antwerpen).

Het project ontvouwt zich op de site rond de bestaande kinderboerderij, wieler- en schaatsbaan, skipiste en voetbalterreinen. In het voorstel wordt enerzijds meer eenheid gebracht in de op dit moment gefragmenteerde recreatiesite, terwijl anderzijds ook aansluiting wordt gezocht met de omliggende groene zones. De kinderboerderij wordt geherwaardeerd en uitgebreid met een eetboerderij die de aantrekkingskracht van de recreatiepool kan verhogen.

TML adviseerde hiervoor de Stad Antwerpen over de verkeersafwikkeling in het gebied van de Moerelei. Met een verkeersmodel keken we naar de impact van een scenario waarin het traject van de Moerelei gewijzigd wordt naar de doorgetrokken Elektronikalaan. We vergelijken dit scenario met een basisscenario waarin we de huidige toestand simuleerden.

Op het vlak van verkeersafwikkeling ondervindt het omrijdend verkeer na de wijziging geen hinder. Er is voldoende capaciteit om de verkeersvolumes te verwerken. Er is daarenboven ook geen impact op de verkeersintensiteit in de Groenstraat, noch op het kruispunt Terbekehofdreef met de N177.

Periode

Van 2009 tot 2013

Opdrachtgever

Stad Antwerpen

Partners

SumResearch

Ons team

Kristof Carlier, Sven Maerivoet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign