Minder hinder aanpak bruggen Albertkanaal

17032 / 18050
Van 2016 tot 2020
Het Albertkanaal is – met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar - de belangrijkste waterweg in Vlaanderen.  Het volume aan containervervoer is de voorbije decennia sterk toegenomen; capaciteitsverhoging is dus nodig.  De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bestaande bruggen vormt echter een bottleneck.  Daarom zal NV De Vlaamse Waterweg tussen 2017 en 2020 alle bruggen over het kanaal verhogen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m zodat binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot kunnen varen.
TML ondersteunt de aannemer Franki bij het uitwerken van de minder hinder aanpak bij de werken aan de bruggen. Concreet heeft TML de minder hinder aanpak uitgewerkt voor de offerte van cluster I (7 bruggen), de uitvoering van cluster I en de offerte van cluster II (8 bruggen, de uitvoering van cluster II is nog niet gestart).

Expertise van TML:
TML zal voor dit project haar expertise inzetten inzake impactmanagement en verkeershinder.  Daartoe zal het projectteam een minder hinder aanpak uitwerken voor alle betrokken gemeenten .
Op basis van impact- en risicoanalyses zal TML een set van concrete maatregelen voorstellen om de verkeershinder te beperken; bv het aanleggen van tijdelijke verhardingen in asfalt, het nakijken van lichtenregelingen in de omgeving van de werken en het optimaliseren van omleidingen rekening houdend met mogelijke en/of bestaande interferenties.
 

Periode

Van 2016 tot 2020

Opdrachtgever

NV De Vlaamse Waterweg

Partners

Franki Construct

Ons team

Kristof Carlier, Hanne De Naegel, Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign