Impact van het 1st mobility package op het Europese goederenvervoer over de weg

19031
2019
Voor deze studie analyseerde TML de lopende wetgevingsprocedure over het 1st Mobility Package, een set maatregelen afgestemd op milieuvriendelijke, concurrentiële en geconnecteerde mobiliteit. We voerden deze studie uit in opdracht van LINAVA, de Litouwse federatie voor transporteurs, en UNTRR, zijn Roemeense tegenhanger.  Het onderzoek had specifiek tot doel om de ondersteunende documenten voor de beleidsvoorstellen te analyseren, met specifieke aandacht voor de mogelijke impacts van de maatregelen op de perifere lidstaten.  Op dit moment worden er trialoogonderhandelingen gevoerd tussen de Commissie, het Parlement en de Raad, maar worden veel van deze voorstellen - en in het bijzonder die van het Parlement en de Raad – onvoldoende ondersteund door de impactanalyses van de Commissie.
Binnen de perifere lidstaten is het aandeel van de werkende bevolking dat werkzaam is in het vrachtvervoer over de weg beduidend hoger dan gemiddeld.  Daardoor zijn deze staten extra gevoelig voor de impacts van deze wetgeving – positief of negatief.

De beleidsvoorstellen die in deze studie aan bod kwamen zijn:

De verplichte terugkeer naar de thuisbasis van het voertuig en zijn bestuurder, en dat om de 4 weken
  • Een periodiek wekelijks rustverbod in de voertuigen
  • Toepassing van nieuwe regels voor de detachering van bestuurders in internationaal transport
  • Beperkingen op cabotage
  • Aangelegenheden met derde landen
Voor de meeste kwesties van deze beleidsvoorstellen stelden we vast dat de impactanalyses van de Commissie niet alle mogelijke aspecten van de impact van deze beleidsvoorstellen in kaart brengen. Het gaat hier bijvoorbeeld om omgevingsaspecten.  Daarenboven verschillen de voorstellen van het Parlement en de Raad zodanig van de opties die bestudeerd werden in de impactanalyse van de Commissie dat de effecten ervan niet naar behoren kunnen geanalyseerd worden zonder bijkomend onderzoek.  Vooral wat betreft de effecten op het goederentransport over de weg in perifere landen, waarbij een significant groter aandeel van de beroepsbevolking actief is in de sector, is er meer inzicht nodig om tot meer evenwichtige beleidsmaatregelen te komen.
 

Periode

2019

Opdrachtgever

LINAVA, UNTRR

Ons team

Tim Breemersch
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign