Maatschappelijke baten & kosten van fietsen

16057
TML ondersteunde Fietsberaad Vlaanderen inhoudelijk bij het uitwerken van een cahier i.v.m. de maatschappelijke baten en kosten van fietsen. Die verduidelijkten we door ze in verhouding te zetten met de maatschappelijke baten en kosten van de traditioneel meer onderzochte vervoerswijzen, zoals de auto of het openbaar vervoer.
Daarnaast zijn we ook nagegaan in hoeverre die maatschappelijke kosten en baten worden geïnternaliseerd in Vlaanderen, met een bijzondere aandacht voor de fiets. Het resultaat is een erg toegankelijke publicatie ‘Fietsbeleid brengt op’, die beleidsmakers en burgers beter wil informeren omtrent hun mobiliteitsbeslissingen. De publicatie vindt u in bijlage en op de Kennisdatabank Fiets. Eerder werkte TML voor deze kennisdatabank ook al een aantal fiches uit met goede praktijken.

Opdrachtgever

Fietsberaad

Ons team

Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign